09 feb 2015 16:34

09 feb 2015 16:34

Så många pendlar till Norge

Förra året kom det uppgifter om att gränspendlingen från Sverige till Norge hade minskat 2012.

Statistiken var inte korrekt utan det handlade fortfarande om drygt 7 200 från Västra Götaland som arbetspendlade till Norge.

Medelåldern hos pendlarna höjs. Andelen gränspendlare som är 50 år eller äldre har ökat från 20 (2009) till 25 procent. 2009 var 40 procent av arbetspendlarna 20-29 år, tre år senare hade andelen minskat till 30 procent.

Statistiken var inte korrekt utan det handlade fortfarande om drygt 7 200 från Västra Götaland som arbetspendlade till Norge.

Medelåldern hos pendlarna höjs. Andelen gränspendlare som är 50 år eller äldre har ökat från 20 (2009) till 25 procent. 2009 var 40 procent av arbetspendlarna 20-29 år, tre år senare hade andelen minskat till 30 procent.