09 feb 2015 15:07

09 feb 2015 15:07

SD vill skänka pengar till biståndsarbete

Sverigedemokraterna vill att Västra Götalandsregionen årligen ska skänka en krona per invånare till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Partiet pekar på, i en motion till regionfullmäktige, att kommunerna Hallsberg och Kumla som kommer att skänka en krona per invånare till organisationen ”Läkare utan gränser”.

– Regionen har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge, vi vill intensifiera arbetet, skriver oppositionsrådet Heikki Klaavuniemi.

Partiet pekar på, i en motion till regionfullmäktige, att kommunerna Hallsberg och Kumla som kommer att skänka en krona per invånare till organisationen ”Läkare utan gränser”.

– Regionen har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge, vi vill intensifiera arbetet, skriver oppositionsrådet Heikki Klaavuniemi.