09 feb 2015 16:27

09 feb 2015 16:27

V vill att fler ska få billigare glasögon

Vänsterpartiet vill höja åldern för den regionala subventionen för glasögon.

I dagsläget är den 16 år, men V vill i en motion till regionfullmäktige att den blir 18 år. Partiet menar att det är rimligt att gränsen kopplas samman med myndighetsåldern.

V vill även utreda hur subventionen kan utformas till att motsvara totalkostnaden för glasögon med de enklaste bågarna, vilket skulle göra systemet enkelt och lätt att förstå. Nivån ska dessutom ses över årligen.

I dagsläget är den 16 år, men V vill i en motion till regionfullmäktige att den blir 18 år. Partiet menar att det är rimligt att gränsen kopplas samman med myndighetsåldern.

V vill även utreda hur subventionen kan utformas till att motsvara totalkostnaden för glasögon med de enklaste bågarna, vilket skulle göra systemet enkelt och lätt att förstå. Nivån ska dessutom ses över årligen.