09 feb 2015 19:00

09 feb 2015 19:00

Vill upptäcka cancer i tid

Sverigedemokraterna vill att regionen inrättar ett screeningsprogram för att kunna upptäcka prostatacancer i tid.

I en motion till regionfullmäktige konstaterar partiet att ett program för regelbundna tester saknas och föreslår att det bör ske i organiserad form och att kontrollerna (PSA-screening) inleds i 40-årsåldern och att de är täta. Partiet hävdar att den frivilliga screeningen som används i Sverige inte är tillräckligt effektiv.

I en motion till regionfullmäktige konstaterar partiet att ett program för regelbundna tester saknas och föreslår att det bör ske i organiserad form och att kontrollerna (PSA-screening) inleds i 40-årsåldern och att de är täta. Partiet hävdar att den frivilliga screeningen som används i Sverige inte är tillräckligt effektiv.