10 feb 2015 06:00

10 feb 2015 06:00

"Människor mår dåligt"

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden menar att Skaraborgs sjukhus inte klarar öppenvårdspsykiatrin.

– Människor mår dåligt och får ingen hjälp, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

I december skrev västra hälso- och sjukvårdsnämnden ett brev till Skaraborgs sjukhus med frågor om öppenvårdspsykiatrin.

Nämnden, som numera ingår i östra nämnden som täcker hela Skaraborg, ville ha en redovisning om läget för bland annat de mobila teamen, mottagningarna, bemanning, tillgänglighet, samverkan, handlingsplaner och rutiner för patientsäkerhet vid akuta bemanningsproblem.

Svaret har kommit men nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) är inte nöjd.

– Vi är inte tillfreds. Ord och uttryck som ”stora behov”, ”svårrekryterat”, ”underbemanning” och ”nödvändig” finns i brevet. Jag får lite ont i magen av de uttrycken.

Handlingsplan

Brevet, som är undertecknat av ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP), innehåller även en genomgång av läget. Bland annat ska samtliga enheter innan den 1 mars ha tagit fram en handlingsplan för hur man ska arbeta på respektive arbetsplats för att nå uppsatta mål.

– Det kommer vi att följa väldigt noga, säger Druve Jansson.

Hon betonar att man under den förra mandatperioden bland annat fick höra att det är läkarbrist men att det ska lösa sig.

– Sedan hände det något, och vi var tillbaka på utgångsläget. Vi har ledsnat på det. Det måste fungera bättre, människor mår dåligt och får inte hjälp.

Blev annorlunda

Öppenpsykiatrin flyttades in till sjukhusorterna för två år sedan. Fler yrkesgrupper skulle finnas för patienterna och rekryteringen skulle gå lättare i och med att enheterna blev större. Verkligheten har blivit annorlunda och verksamheten har brottats med kompetensbrist.

– Under omorganisationen togs det mer hänsyn till vuxenpsykiatrin än till patienterna.

Hur går ni vidare?

– Ärendet tar upp på nämndens nästa möte. Som befolkningsföreträdare är vi är inte nöjda och måste ifrågasätta det som sker.

Hur kan problemet lösas?

– Det är kanske läge att vi upphandlar en mottagning inom öppenvårdspsykiatri. Nämnden beställer vården av Skaraborgs sjukhus men behovet är större än vad Skas klarar av att ge oss.

I december skrev västra hälso- och sjukvårdsnämnden ett brev till Skaraborgs sjukhus med frågor om öppenvårdspsykiatrin.

Nämnden, som numera ingår i östra nämnden som täcker hela Skaraborg, ville ha en redovisning om läget för bland annat de mobila teamen, mottagningarna, bemanning, tillgänglighet, samverkan, handlingsplaner och rutiner för patientsäkerhet vid akuta bemanningsproblem.

Svaret har kommit men nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) är inte nöjd.

– Vi är inte tillfreds. Ord och uttryck som ”stora behov”, ”svårrekryterat”, ”underbemanning” och ”nödvändig” finns i brevet. Jag får lite ont i magen av de uttrycken.

Handlingsplan

Brevet, som är undertecknat av ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP), innehåller även en genomgång av läget. Bland annat ska samtliga enheter innan den 1 mars ha tagit fram en handlingsplan för hur man ska arbeta på respektive arbetsplats för att nå uppsatta mål.

– Det kommer vi att följa väldigt noga, säger Druve Jansson.

Hon betonar att man under den förra mandatperioden bland annat fick höra att det är läkarbrist men att det ska lösa sig.

– Sedan hände det något, och vi var tillbaka på utgångsläget. Vi har ledsnat på det. Det måste fungera bättre, människor mår dåligt och får inte hjälp.

Blev annorlunda

Öppenpsykiatrin flyttades in till sjukhusorterna för två år sedan. Fler yrkesgrupper skulle finnas för patienterna och rekryteringen skulle gå lättare i och med att enheterna blev större. Verkligheten har blivit annorlunda och verksamheten har brottats med kompetensbrist.

– Under omorganisationen togs det mer hänsyn till vuxenpsykiatrin än till patienterna.

Hur går ni vidare?

– Ärendet tar upp på nämndens nästa möte. Som befolkningsföreträdare är vi är inte nöjda och måste ifrågasätta det som sker.

Hur kan problemet lösas?

– Det är kanske läge att vi upphandlar en mottagning inom öppenvårdspsykiatri. Nämnden beställer vården av Skaraborgs sjukhus men behovet är större än vad Skas klarar av att ge oss.