11 feb 2015 05:00

11 feb 2015 05:00

Regionen inför riktlinjer för alla städning

Nya riktlinjer ska ge bättre städning i regionens vårdlokaler.

– Det räcker att gå omkring och titta för att inse att det behövs, säger regionchefläkare Claes-Håkan Björklund.

Tisdagens beslut i regionstyrelsen sätter punkt för en lång diskussion om hur städningen i vårdlokalerna ska förbättras. Claes-Håkan Björklund vill inte peka ut något sjukhus, men konstaterar att åtgärden är efterlängtad.

– Det är viktigt med bra städning för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Förutsättningarna är olika på sjukhusen men nu finns det anvisningar och hur de ska följas.

Riktlinjerna gäller all städning. Ansvarsgränserna är tydliga; vem som ska göra vad och hur ofta ska klarläggas och dokumenteras. Lokaler där det bedrivs patientarbete ska städas en gång om dagen. Det avges även vad som ska användas under städningen och hur materialet ska rengöras.

Införandet av riktlinjerna kommer att ta tre år. Då ska all personal utbildas, regiongemensamma checklistor och rekommendationer ska plockas fram. Städresultaten kommer att noga följas upp.

Kostnaderna för de nya rutinerna och riktlinjerna ska tas av respektive förvaltning. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) säger att det får tas en diskussion om någon inte klarar av uppdraget.

– Men håller man inte rent så blir det olika sjukdomar och problem.

Claes-Håkan Björklund:

– Med färre vårdrelaterade sjukdomar så går det säkert att räkna hem det här. Det viktigaste är att patienterna inte drabbas.

Friskvårdsbidrag

Regionstyrelsen tog beslut om ett friskvårdsbidrag på minst 1 200 kronor till samtliga anställda.

De förvaltningar, folktandvården har 2 500 kronor, som redan ligger högre får stanna kvar på den nivån.

– På sikt kommer miniminivån att höjas och vi får titta på hur Stockholm och Skåne ligger. Just nu ligger de högre än vad vi gör, säger Johnny Magnusson.

Regionens resultat för 2014 blev ett underskott på 175 miljoner, vilket är 374 miljoner bättre än budget.

– Ingen har syndat mer än någon annan, även om alla syndar, summerar Magnusson.

Sjukhusen dras med underskott och Skaraborgs sjukhus röda siffror blev 55,9 miljoner kronor.

– Oroväckande att Skas har gått från god kontroll till dålig kontroll. Säs i Borås och Näl i Trollhättan fortsätter att vara sorgebarnen, tillägger Johnny Magnusson.

Årsredovisningen blir klar i mars och då fastställs även bokslutsdispositionerna.

Tisdagens beslut i regionstyrelsen sätter punkt för en lång diskussion om hur städningen i vårdlokalerna ska förbättras. Claes-Håkan Björklund vill inte peka ut något sjukhus, men konstaterar att åtgärden är efterlängtad.

– Det är viktigt med bra städning för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Förutsättningarna är olika på sjukhusen men nu finns det anvisningar och hur de ska följas.

Riktlinjerna gäller all städning. Ansvarsgränserna är tydliga; vem som ska göra vad och hur ofta ska klarläggas och dokumenteras. Lokaler där det bedrivs patientarbete ska städas en gång om dagen. Det avges även vad som ska användas under städningen och hur materialet ska rengöras.

Införandet av riktlinjerna kommer att ta tre år. Då ska all personal utbildas, regiongemensamma checklistor och rekommendationer ska plockas fram. Städresultaten kommer att noga följas upp.

Kostnaderna för de nya rutinerna och riktlinjerna ska tas av respektive förvaltning. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) säger att det får tas en diskussion om någon inte klarar av uppdraget.

– Men håller man inte rent så blir det olika sjukdomar och problem.

Claes-Håkan Björklund:

– Med färre vårdrelaterade sjukdomar så går det säkert att räkna hem det här. Det viktigaste är att patienterna inte drabbas.

Friskvårdsbidrag

Regionstyrelsen tog beslut om ett friskvårdsbidrag på minst 1 200 kronor till samtliga anställda.

De förvaltningar, folktandvården har 2 500 kronor, som redan ligger högre får stanna kvar på den nivån.

– På sikt kommer miniminivån att höjas och vi får titta på hur Stockholm och Skåne ligger. Just nu ligger de högre än vad vi gör, säger Johnny Magnusson.

Regionens resultat för 2014 blev ett underskott på 175 miljoner, vilket är 374 miljoner bättre än budget.

– Ingen har syndat mer än någon annan, även om alla syndar, summerar Magnusson.

Sjukhusen dras med underskott och Skaraborgs sjukhus röda siffror blev 55,9 miljoner kronor.

– Oroväckande att Skas har gått från god kontroll till dålig kontroll. Säs i Borås och Näl i Trollhättan fortsätter att vara sorgebarnen, tillägger Johnny Magnusson.

Årsredovisningen blir klar i mars och då fastställs även bokslutsdispositionerna.