11 feb 2015 17:06

11 feb 2015 17:06

Två på Skas smittades av tuberkulos

Två medarbetare vid Skaraborgs sjukhus har smittats av tuberkulos, sedan de undersökt och smittats av en sjuk patient som hade problem med luftrören.

Misstanken om tuberkulos låg, därför följdes inte rutinerna med att invänta resultaten från ett upphostningsprov.

Skas har anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Misstanken om tuberkulos låg, därför följdes inte rutinerna med att invänta resultaten från ett upphostningsprov.

Skas har anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.