11 feb 2015 10:54

11 feb 2015 10:59

Vill starta vårdcentralsfilial

SKARABORG: Timmersdalabornas kamp ger resultat

Allemanshälsan har ansökt om att starta en vårdcentralsfilial i Timmersdala och på måndag behandlar östra nämnden frågan.

Förra året stängde en privat aktör sin vårdcentralsfilial i Timmersdala.

Sedan dess har befolkningen kämpat för att få en ny vårdcentral. Allemanshälsan, som har en vårdcentral i Lunden i Skövde, har visat intresse att starta en filial i Timmersdala.

Bemanning

I ansökan till östra hälso- och sjukvårdsnämnden skriver Allemanshälsan att filialen kommer att vara öppen dagligen mellan 08.00 och 17.00. Den kommer att ha distriktssköterskebemanning men fyra dagar i veckan kommer läkare att vara på plats under tre timmar på eftermiddagen. Det kommer att finnas möjlighet till provtagning och barnavårdscentral kommer att vara en integrerad del av verksamheten.

I förslaget till beslut anges det att nämnden beviljar ansökan, men på måndag får ledamöterna säga sitt.

Förra året stängde en privat aktör sin vårdcentralsfilial i Timmersdala.

Sedan dess har befolkningen kämpat för att få en ny vårdcentral. Allemanshälsan, som har en vårdcentral i Lunden i Skövde, har visat intresse att starta en filial i Timmersdala.

Bemanning

I ansökan till östra hälso- och sjukvårdsnämnden skriver Allemanshälsan att filialen kommer att vara öppen dagligen mellan 08.00 och 17.00. Den kommer att ha distriktssköterskebemanning men fyra dagar i veckan kommer läkare att vara på plats under tre timmar på eftermiddagen. Det kommer att finnas möjlighet till provtagning och barnavårdscentral kommer att vara en integrerad del av verksamheten.

I förslaget till beslut anges det att nämnden beviljar ansökan, men på måndag får ledamöterna säga sitt.