16 feb 2015 14:17

16 feb 2015 14:17

Diabetesteam nominerat till pris

SKARABORGS SJUKHUS

Barndiabetesteamet vid Skaraborgs sjukhus finns, som ett av 362 inskickades projekt, med bland de 33 som nominerats till Götapriset, som delas ut under Kvalitetsmässan i höst.

De nominerade ska under våren skriva en uppsats om verksamheten. Barndiabetesteamets kommer att handla om utvecklingsarbetet, som bland annat skedde kring sju olika förbättringsområden och som resulterade i ett arbetssätt som all personal följer.

Barndiabetesteamet vid Skaraborgs sjukhus finns, som ett av 362 inskickades projekt, med bland de 33 som nominerats till Götapriset, som delas ut under Kvalitetsmässan i höst.

De nominerade ska under våren skriva en uppsats om verksamheten. Barndiabetesteamets kommer att handla om utvecklingsarbetet, som bland annat skedde kring sju olika förbättringsområden och som resulterade i ett arbetssätt som all personal följer.