16 feb 2015 19:55

16 feb 2015 19:55

Fick inte tillräcklig hjälp mot sin värk

En ung man med ständig huvudvärk menade att han inte fick tillräcklig hjälp. Ärendet anmäldes till Ivo men varken Skaraborgs sjukhus eller Sahlgrenska fick kritik.

Mannen från Skaraborg har en shunt inopererad, som leder bort överskottsvätska från hjärnan. I augusti 2012 drabbades han av feber och huvudvärk. Han utreddes på Skaraborgs sjukhus i Skövde under en lång tid, utan att läkarna hittade någon orsak till problemen.

Tillståndet förbättrades men blev sämre igen hösten 2013. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fick han inte tillräcklig hjälp utan skickades fram och tillbaka, bland annat till psykakuten. Senare blev han opererad på Sahlgrenska, en bit av skallbenet togs bort. I anmälan menar en anhörig att patienten inte fick adekvat information om det direkt efteråt. Han fick reda på att en bit av benplattan var borta och att han var tvungen att bära hjälm i sex månader.

– Detta blev en stor chock för honom, skriver anmälaren.

Skas och Sahlgrenska anmäldes bland annat för fördröjd och felaktig behandling, men Ivo avslutade ärendet utan att ge kritik.

Mannen från Skaraborg har en shunt inopererad, som leder bort överskottsvätska från hjärnan. I augusti 2012 drabbades han av feber och huvudvärk. Han utreddes på Skaraborgs sjukhus i Skövde under en lång tid, utan att läkarna hittade någon orsak till problemen.

Tillståndet förbättrades men blev sämre igen hösten 2013. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fick han inte tillräcklig hjälp utan skickades fram och tillbaka, bland annat till psykakuten. Senare blev han opererad på Sahlgrenska, en bit av skallbenet togs bort. I anmälan menar en anhörig att patienten inte fick adekvat information om det direkt efteråt. Han fick reda på att en bit av benplattan var borta och att han var tvungen att bära hjälm i sex månader.

– Detta blev en stor chock för honom, skriver anmälaren.

Skas och Sahlgrenska anmäldes bland annat för fördröjd och felaktig behandling, men Ivo avslutade ärendet utan att ge kritik.