16 feb 2015 10:38

16 feb 2015 10:38

Höjda priser på åkermark

Priset på åkermark i Skaraborgs ökade under förra året, trots att lönsamheten minskade. Enligt statistik från mäklaren LRF Konsult handlade det om rejäla ökningar. Skaraborgs åkermark finns i tre av del fem olika regionerna som statistiken delas upp i. I region 2, som omfattar den näst bördigaste marken i landet, steg snittpriset till 150 000 kronor per hektar, vilket var en ökning jämfört med året innan på elva procent. I region 3, steg priset till 105 000 kronor, vilket var två procent bättre än 2013. Region 4 såg ett snittpris på 65 000 kronor, en ökning med 19 procent.

– Det finns stora regionala skillnader, säger mäklaren Sara Fredricson i ett pressmeddelande.

77 procent av åkermarken som bolaget förmedlade köptes av män och 75 procent var tillköp till befintligt lantbruk.

Priset på åkermark i Skaraborgs ökade under förra året, trots att lönsamheten minskade. Enligt statistik från mäklaren LRF Konsult handlade det om rejäla ökningar. Skaraborgs åkermark finns i tre av del fem olika regionerna som statistiken delas upp i. I region 2, som omfattar den näst bördigaste marken i landet, steg snittpriset till 150 000 kronor per hektar, vilket var en ökning jämfört med året innan på elva procent. I region 3, steg priset till 105 000 kronor, vilket var två procent bättre än 2013. Region 4 såg ett snittpris på 65 000 kronor, en ökning med 19 procent.

– Det finns stora regionala skillnader, säger mäklaren Sara Fredricson i ett pressmeddelande.

77 procent av åkermarken som bolaget förmedlade köptes av män och 75 procent var tillköp till befintligt lantbruk.