17 feb 2015 06:49

17 feb 2015 06:49

Fick klartecken för vårdcentralsfilial

SKARABORG: Glädje i Timmersdala efter nämndbesked

I april kommer Timmersdala ha en vårdcentralsfilial igen, efter en lång kamp av befolkningen.

Timmersdala har varit utan vårdcentralsfilial en tid men efter östra nämndens måndagsbeslut kan Allemanshälsan, som har en vårdcentral i Lunden, Skövde, starta sin verksamhet i april. Filialen, som just nu har 900 listade patienter, kommer att vara bemannad av distriktssköterska men under fyra eftermiddagar i veckan kommer det att finnas läkare på plats.

– Det är värdefullt för Timmersdalaborna, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Nämnden diskuterade läget kring öppenvårdspsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus. Det finns beslut på att ta fram en ny målbild, som ska ersätta den som sattes för 2015.

– Vi kan notera att det finns mycket kvar att genomföra. Vi ska ha fungerande mobila team och mottagningar, punkt och slut. Det är inte förhandlingsbart.

”Icke-fråga”

Nämnden har diskuterat frågan om den nya vårdbyggnaden för psykiatrin i Falköping. Druve Jansson ser det som en icke-fråga och betonar att det finns ett beslut om att de nuvarande lokalerna i Falköping ska ersättas.

– Det är en lönsam investering och politiken har en gång bestämt att de ska vara fyra utbudspunkter för Skas. Jag tycker att tjänstemännen ska rätta sig efter det, säger Druve Jansson och tillägger:

– Det går att samverka om en akutmottagning.

Undersökning

Regionen ska, tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), genomföra en undersökning bland ungdomar nästa år. Kostnaden är cirka 900 000 kronor, varav folkhälsokommittén står för hälften. Resten delas av nämnderna och den östra nämndens del blir 24,6 procent.

Timmersdala har varit utan vårdcentralsfilial en tid men efter östra nämndens måndagsbeslut kan Allemanshälsan, som har en vårdcentral i Lunden, Skövde, starta sin verksamhet i april. Filialen, som just nu har 900 listade patienter, kommer att vara bemannad av distriktssköterska men under fyra eftermiddagar i veckan kommer det att finnas läkare på plats.

– Det är värdefullt för Timmersdalaborna, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Nämnden diskuterade läget kring öppenvårdspsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus. Det finns beslut på att ta fram en ny målbild, som ska ersätta den som sattes för 2015.

– Vi kan notera att det finns mycket kvar att genomföra. Vi ska ha fungerande mobila team och mottagningar, punkt och slut. Det är inte förhandlingsbart.

”Icke-fråga”

Nämnden har diskuterat frågan om den nya vårdbyggnaden för psykiatrin i Falköping. Druve Jansson ser det som en icke-fråga och betonar att det finns ett beslut om att de nuvarande lokalerna i Falköping ska ersättas.

– Det är en lönsam investering och politiken har en gång bestämt att de ska vara fyra utbudspunkter för Skas. Jag tycker att tjänstemännen ska rätta sig efter det, säger Druve Jansson och tillägger:

– Det går att samverka om en akutmottagning.

Undersökning

Regionen ska, tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), genomföra en undersökning bland ungdomar nästa år. Kostnaden är cirka 900 000 kronor, varav folkhälsokommittén står för hälften. Resten delas av nämnderna och den östra nämndens del blir 24,6 procent.