18 feb 2015 17:10

18 feb 2015 17:10

Extern kraft ska anlitas

Skaraborgs sjukhus ska anlita en extern resurs för att lösa den långvariga konflikten på akutmottagningen.

I höstas anmälde huvudskyddsombud vid Skas läget på akuten till Arbetsmiljöverket. Anmälan handlade bland annat om att arbetstagare missgynnades och utsattes för kränkande särbehandling. Ombuden ville att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder för att se till att problemen försvann, bland annat genom klargöranden, information, utbildning samt framtagandet av en handlingsplan.

Arbetsmiljöverket betonar i beslutet att det gjorts vissa åtgärder, men att det är viktigt att arbetsplatsen kommer till rätta med kommunikationsproblemen.

För att göra det behövs stöd av en extern resurs. Skaraborgs sjukhus föreläggs att anlita en sådan resurs för att lösa konflikten. Har det inte skett senast 30 september i år, utdöms ett vite på 75 000 kronor.

Att organisationen vid akuten förändras samt att en ny verksamhetschef kommer att tillträda i vår, gör att Skas får extra tid på sig att lösa situationen.

I höstas anmälde huvudskyddsombud vid Skas läget på akuten till Arbetsmiljöverket. Anmälan handlade bland annat om att arbetstagare missgynnades och utsattes för kränkande särbehandling. Ombuden ville att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder för att se till att problemen försvann, bland annat genom klargöranden, information, utbildning samt framtagandet av en handlingsplan.

Arbetsmiljöverket betonar i beslutet att det gjorts vissa åtgärder, men att det är viktigt att arbetsplatsen kommer till rätta med kommunikationsproblemen.

För att göra det behövs stöd av en extern resurs. Skaraborgs sjukhus föreläggs att anlita en sådan resurs för att lösa konflikten. Har det inte skett senast 30 september i år, utdöms ett vite på 75 000 kronor.

Att organisationen vid akuten förändras samt att en ny verksamhetschef kommer att tillträda i vår, gör att Skas får extra tid på sig att lösa situationen.