19 feb 2015 06:00

19 feb 2015 06:00

EU-miljardertill Västsverige

STRUKTURFOND

Västra Götaland och Halland ska fördela 1,3 miljarder som kommer från EU-kommissionen för att utveckla Västsverige.

Pengarna ska gå till olika strukturprojekt. Regionrådet Birgitta Losman (MP) kommer att leda gruppen som beslutar om vilka som ska få stöd.

Gruppen räknar med att mer än 10 000 arbetslösa och 20 000 anställda kommer att få del av insatserna för kompetensutveckling, arbetsmarknaden, forskning och innovation.

Västra Götaland och Halland ska fördela 1,3 miljarder som kommer från EU-kommissionen för att utveckla Västsverige.

Pengarna ska gå till olika strukturprojekt. Regionrådet Birgitta Losman (MP) kommer att leda gruppen som beslutar om vilka som ska få stöd.

Gruppen räknar med att mer än 10 000 arbetslösa och 20 000 anställda kommer att få del av insatserna för kompetensutveckling, arbetsmarknaden, forskning och innovation.