19 feb 2015 06:00

19 feb 2015 06:00

Ökad satsning på utbildningsplatser

VÄSTRA GÖTALAND: Mer pengar till läkare i allmänmedicin

Regionstyrelsens personalutskott tog beslut om att öka anslaget till introduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor samt till fler tjänstgöringsplatser för specialister inom allmänmedicin.

Totalt uppgår anslaget till olika personalpolitiska åtgärder 445,3 miljoner samt 217 miljoner för de läkare som gör sin allmäntjänstgöring under utbildningen. För 2015 ökas anslaget med 40 miljoner kronor. Hälften går till satsningen på introduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor. Lika mycket – 20 miljoner – går till att utöka platserna för de läkare som gör sin specialisttjänstgöring inom allmänmedicin.

– Vi har länge sett en brist. Det är viktigt att vi tar tillvara på intresset som finns, säger Gunilla Levén (M), ordförande i utskottet.

Regionens arbetsplatser ska bli mer hälsofrämjande, vilket innebär att det bland annat ska finnas ett mer förebyggande arbete.

– Vi vill bidra till att öka medarbetarnas trivsel. Ofta kommer företagshälsovården in i olika ärenden när det är för sent.

En plan ska införas i verksamheterna. Den innehåller bland annat en enkät, redovisning till chefer samt medarbetare, utfärdande av handlingsplan utifrån enkätresultatet samt en redovisning till koncernkontoret, där en genomgång ska göras för att se vad som kan genomföras i hela regionen.

Tidig anställning?

Den tidigare regionledningen väckte frågan om att erbjuda sjuksköterskestudenter anställning, under inledningen av programmet. Utskottet konstaterade att det inte är möjligt.

– Vi kan inte anställa någon som sjuksköterska som inte har fått sin examen; det avgörs ju först under slutet om de får sin legitimation. Däremot är det väldigt viktigt att de blir väl omhändertagna när de gör sin praktik, bland annat att de kan få jobba som undersköterskor när de har tillräcklig kompetens.

Totalt uppgår anslaget till olika personalpolitiska åtgärder 445,3 miljoner samt 217 miljoner för de läkare som gör sin allmäntjänstgöring under utbildningen. För 2015 ökas anslaget med 40 miljoner kronor. Hälften går till satsningen på introduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor. Lika mycket – 20 miljoner – går till att utöka platserna för de läkare som gör sin specialisttjänstgöring inom allmänmedicin.

– Vi har länge sett en brist. Det är viktigt att vi tar tillvara på intresset som finns, säger Gunilla Levén (M), ordförande i utskottet.

Regionens arbetsplatser ska bli mer hälsofrämjande, vilket innebär att det bland annat ska finnas ett mer förebyggande arbete.

– Vi vill bidra till att öka medarbetarnas trivsel. Ofta kommer företagshälsovården in i olika ärenden när det är för sent.

En plan ska införas i verksamheterna. Den innehåller bland annat en enkät, redovisning till chefer samt medarbetare, utfärdande av handlingsplan utifrån enkätresultatet samt en redovisning till koncernkontoret, där en genomgång ska göras för att se vad som kan genomföras i hela regionen.

Tidig anställning?

Den tidigare regionledningen väckte frågan om att erbjuda sjuksköterskestudenter anställning, under inledningen av programmet. Utskottet konstaterade att det inte är möjligt.

– Vi kan inte anställa någon som sjuksköterska som inte har fått sin examen; det avgörs ju först under slutet om de får sin legitimation. Däremot är det väldigt viktigt att de blir väl omhändertagna när de gör sin praktik, bland annat att de kan få jobba som undersköterskor när de har tillräcklig kompetens.