21 feb 2015 12:00

21 feb 2015 12:00

Socialdemokraterna ger inte upp kravet

Socialdemokraterna vill fortfarande att effekterna av vårdvalet i Västra Götaland granskas av någon utomstående.

– Vi hoppas att den nya ledningen gör om och gör rätt, säger oppositionsrådet Helén Eliasson (S).

I höstas kom Riksrevisionen med en rapport om effekterna av vårdvalet, som bland annat ger patienten rätt att välja vårdcentral. Rapporten var i stora delar kritisk. Oppostionen i regionen ville att en extern kraft skulle titta närmare på förhållandena i Västra Götaland, men ledningen tillsatte en intern utredningen.

Den utredningen kom fram till att det inte var så illa och att Riksrevisionen inte gett en korrekt bild.

Nu har Riksrevisionen kommenterat regionens utredning och kommit fram till att flera slutsatser skiljer sig åt. Mycket beroende på att olika metoder att analysera underlaget har använts.

Helén Eliasson menar att Riksrevisionen gett oppositionen rätt.

– Det är inte lämpligt att vår egen organisationen utreder. Det borde ha varit en extern kraft. Då kunde vi fått mer kött på benen om hur läget är i Västra Götaland, för att kunna utveckla modellen.

Ovanligt

Hon konstaterar att det är ovanligt att Riksrevisionen gör en ytterligare kommentar. Samtidigt är det bra att ämnet blir belyst:

– Vi tar upp det igen, och hoppas att vi kan få en extern utredning. Det behövs mer tid, än vad regionens utredare gick, att utreda en så viktig fråga. Trots allt så passerar 5,5 miljarder i systemet per år.

Regionrådet Jonas Andersson (FP), som även är ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, säger att han blev lite förvånad när den första rapporten kom.

– Det fanns all anledning att ta slutsatserna på allvar, men vår rapport slog hål på en del myter.

Han har tagit del av Riksrevisionens kommentar, men håller inte med om att regionens egen utredning inte var tillräcklig.

– Men det blir ingen ny utredning, med anledning av kommentaren. Vi vet alla att det finns saker att förbättra. Det är bättre att lägga all kraft på det.

Vad tänker du på närmast?

– Jourorganisationen och kravet på att psykologkompetens på vårdcentralerna, för att bara nämna något.

Kommentaren kommer att behandlas i samband med hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte den 11 mars.

I höstas kom Riksrevisionen med en rapport om effekterna av vårdvalet, som bland annat ger patienten rätt att välja vårdcentral. Rapporten var i stora delar kritisk. Oppostionen i regionen ville att en extern kraft skulle titta närmare på förhållandena i Västra Götaland, men ledningen tillsatte en intern utredningen.

Den utredningen kom fram till att det inte var så illa och att Riksrevisionen inte gett en korrekt bild.

Nu har Riksrevisionen kommenterat regionens utredning och kommit fram till att flera slutsatser skiljer sig åt. Mycket beroende på att olika metoder att analysera underlaget har använts.

Helén Eliasson menar att Riksrevisionen gett oppositionen rätt.

– Det är inte lämpligt att vår egen organisationen utreder. Det borde ha varit en extern kraft. Då kunde vi fått mer kött på benen om hur läget är i Västra Götaland, för att kunna utveckla modellen.

Ovanligt

Hon konstaterar att det är ovanligt att Riksrevisionen gör en ytterligare kommentar. Samtidigt är det bra att ämnet blir belyst:

– Vi tar upp det igen, och hoppas att vi kan få en extern utredning. Det behövs mer tid, än vad regionens utredare gick, att utreda en så viktig fråga. Trots allt så passerar 5,5 miljarder i systemet per år.

Regionrådet Jonas Andersson (FP), som även är ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, säger att han blev lite förvånad när den första rapporten kom.

– Det fanns all anledning att ta slutsatserna på allvar, men vår rapport slog hål på en del myter.

Han har tagit del av Riksrevisionens kommentar, men håller inte med om att regionens egen utredning inte var tillräcklig.

– Men det blir ingen ny utredning, med anledning av kommentaren. Vi vet alla att det finns saker att förbättra. Det är bättre att lägga all kraft på det.

Vad tänker du på närmast?

– Jourorganisationen och kravet på att psykologkompetens på vårdcentralerna, för att bara nämna något.

Kommentaren kommer att behandlas i samband med hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte den 11 mars.