22 feb 2015 20:30

22 feb 2015 20:30

Arbetsgrupp mot extremism

En arbetsgrupp som ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism i Skaraborg har bildats. Där ingår representanter från samtliga kommuner samt polisen.

Skövde har utsett socialchefen Saeed Ardane till sin representant i gruppen som haft ett inledande möte.

Gruppen är ett resultat av det arbete som Mona Sahlin nu leder. Hon är utsedd till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Samordnaren ska stärka och stödja lokal samverkan.

En arbetsgrupp som ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism i Skaraborg har bildats. Där ingår representanter från samtliga kommuner samt polisen.

Skövde har utsett socialchefen Saeed Ardane till sin representant i gruppen som haft ett inledande möte.

Gruppen är ett resultat av det arbete som Mona Sahlin nu leder. Hon är utsedd till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Samordnaren ska stärka och stödja lokal samverkan.