23 feb 2015 05:00

23 feb 2015 05:00

"Chefen bedömer kompetensen"

VÄSTRA GÖTALAND: Regional riktlinje som inte följs

Militär personal kommer att tjänstgöra i Skaraborgs sjukhus ambulanser i sommar.

– Verksamhetschefen bedömer om personalen har tillräcklig kompetens, betonar regionens personaldirektör Marina Olsson.

Militärerna har benämnts tekniska assistenter och kört ambulanser, på grund av att Skas inte fått tag på tillräckligt med semestervikarier. Facken har kritiserat modellen och anmälde Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som dock inte kom med någon kritik.

Försvarspersonal har jobbat för Skas under två somrar och det blir en fortsättning i år.

Riktlinjer

I regionens nya riktlinjer för ambulansverksamheten står det att bemanningen i normalfallet består av sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare.

Det står angivet vilken utbildning tillsvidareanställda ambulanssjuksköterskor ska ha samt att minst 50 procent av ambulanssjuksköterskorna inom varje ambulansområde ska vara specialistutbildade. Ambulanssjukvårdarna ska ha en vård- och omsorgsutbildning och en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård (eftergymnasial), vilket facken menar att personalen från försvaret inte har.

Personaldirektör Marina Olsson vill inte uttala sig om kompetensen hos den militära personalen som kör ambulans. Hon betonar att det är verksamhetschefen som bedömer om kompetensen är tillräcklig.

– De har ansvaret för patienten, och därmed för att personalen har tillräcklig kompetens. När personalen, av någon anledningen, inte räcker till är det upp till verksamhetschefen att bedöma om verksamheten kan fortgå eller stängas. Men det gäller all verksamhet, det är ingen skillnad på ambulansen.

Räknas semesterperioden till normalfallet?

– Det är fortfarande verksamhetschefen, i vissa fall med stöd av chefläkare, som tar beslutet.

Kritiserat

Vårdförbundet har tidigare kritiserat regionen och Skaraborgs sjukhus för sättet att bemanna ambulanserna.

Fredrik Sörman, förtroendevald och skyddsombud vid ambulansen i Falköping/Tidaholm, är förvånad över att riktlinjerna inte följs konsekvent.

– Det ska vara en samsyn över hela regionen, sedan säger de att det är upp till varje verksamhetschef. Det innebär att det kan bli skillnader beroende på var i regionen man bor, säger han.

Vad kan Vårdförbundet göra?

– Vi jobbar nationellt med frågeställningen. Ute i landet blir det mer och mer sjuksköterskor i ambulanserna. Det går mer och mer mot sjuksköterskor i ambulanserna, på sikt blir det problem om vi i regionen och Skaraborg går mot den här utecklingen.

Militärerna har benämnts tekniska assistenter och kört ambulanser, på grund av att Skas inte fått tag på tillräckligt med semestervikarier. Facken har kritiserat modellen och anmälde Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som dock inte kom med någon kritik.

Försvarspersonal har jobbat för Skas under två somrar och det blir en fortsättning i år.

Riktlinjer

I regionens nya riktlinjer för ambulansverksamheten står det att bemanningen i normalfallet består av sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare.

Det står angivet vilken utbildning tillsvidareanställda ambulanssjuksköterskor ska ha samt att minst 50 procent av ambulanssjuksköterskorna inom varje ambulansområde ska vara specialistutbildade. Ambulanssjukvårdarna ska ha en vård- och omsorgsutbildning och en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård (eftergymnasial), vilket facken menar att personalen från försvaret inte har.

Personaldirektör Marina Olsson vill inte uttala sig om kompetensen hos den militära personalen som kör ambulans. Hon betonar att det är verksamhetschefen som bedömer om kompetensen är tillräcklig.

– De har ansvaret för patienten, och därmed för att personalen har tillräcklig kompetens. När personalen, av någon anledningen, inte räcker till är det upp till verksamhetschefen att bedöma om verksamheten kan fortgå eller stängas. Men det gäller all verksamhet, det är ingen skillnad på ambulansen.

Räknas semesterperioden till normalfallet?

– Det är fortfarande verksamhetschefen, i vissa fall med stöd av chefläkare, som tar beslutet.

Kritiserat

Vårdförbundet har tidigare kritiserat regionen och Skaraborgs sjukhus för sättet att bemanna ambulanserna.

Fredrik Sörman, förtroendevald och skyddsombud vid ambulansen i Falköping/Tidaholm, är förvånad över att riktlinjerna inte följs konsekvent.

– Det ska vara en samsyn över hela regionen, sedan säger de att det är upp till varje verksamhetschef. Det innebär att det kan bli skillnader beroende på var i regionen man bor, säger han.

Vad kan Vårdförbundet göra?

– Vi jobbar nationellt med frågeställningen. Ute i landet blir det mer och mer sjuksköterskor i ambulanserna. Det går mer och mer mot sjuksköterskor i ambulanserna, på sikt blir det problem om vi i regionen och Skaraborg går mot den här utecklingen.