24 feb 2015 20:51

25 feb 2015 13:51

Majoritetbudget kritiseras av S

VÄSTRA GÖTALAND: Effektivitetskravet finns kvar

Regionledningens detaljbudget godkändes av regionstyrelsen men kritiseras av Socialdemokraterna.

I detaljbudgeten klargörs den slutliga fördelningen till styrelser och nämnder.

Socialdemokraterna la en budget för 2015, då partiet styrde tillsammans med V och MP, där effektiviseringskravet på en procent tagits bort för akutsjukhusen.

När alliansen samt MP tog över styret efter valet, plockades kravet tillbaka. Att akutsjukhusen fick 750 miljoner för att bland annat få bort ekonomiska obalanser, hjälpte föga enligt Socialdemokraterna.

– Det blev inte mycket pengar över för Skaraborgs sjukhus. Dessutom gick Skas från en vinst 2013 till ett underskott 2014. Nu ska ledningen presentera en reviderad budget, som ska vara i balans, för 2015. De har en tuff resa, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) pekar på de 750 extra miljonerna samt att S budgetförslag hade inneburit 204 miljoner kronor mindre för de norra, södra och östra nämnderna.

– Vi lägger mer pengar och man ser på vad vi tillför, men det är frågan om hur man räknar. Mycket handlar om politisk retorik.

Dyrt rehab

Vårdval rehab, som infördes 1 september 2014, bedöms kosta mer än beräknat. De första månaderna blev rejält mycket dyrare, medan det under december och januari handlade om marginella överdrag, enligt Jonas Andersson (FP), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

– Vi vet inte hur stort underskottet är, men produktionen har ökat enormt och det är främst den äldre åldersgruppen som besökt enheterna mer än tidigare, säger Jonas Andersson.

HSS ska utreda om modellen och/eller ersättningsnivån behöver ändras.

– Vi får ha lite i s i magen, säger Andersson.

Alex Bergström säger att reformen infördes på ett slarvigt sätt:

– Vi ville inte införa den så snabbt, utan vara mer försiktiga. Konkurrensutsättning innebär alltid en överkapacitet, det får regionen betala för nu. Risken är stor att det slår mot landsbygden.

Överskott

Under året budgeteras regionens intäkter till 56,89 miljarder, kostnaderna uppgår till 56,75 miljarder och överskottet beräknas bli 141 miljoner. Skatteintäkter, utjämningsbidraget och generella statsbidrag budgeteras bli 45,43 miljarder vilket är knappt tre miljarder mer än 2014.

I detaljbudgeten klargörs den slutliga fördelningen till styrelser och nämnder.

Socialdemokraterna la en budget för 2015, då partiet styrde tillsammans med V och MP, där effektiviseringskravet på en procent tagits bort för akutsjukhusen.

När alliansen samt MP tog över styret efter valet, plockades kravet tillbaka. Att akutsjukhusen fick 750 miljoner för att bland annat få bort ekonomiska obalanser, hjälpte föga enligt Socialdemokraterna.

– Det blev inte mycket pengar över för Skaraborgs sjukhus. Dessutom gick Skas från en vinst 2013 till ett underskott 2014. Nu ska ledningen presentera en reviderad budget, som ska vara i balans, för 2015. De har en tuff resa, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) pekar på de 750 extra miljonerna samt att S budgetförslag hade inneburit 204 miljoner kronor mindre för de norra, södra och östra nämnderna.

– Vi lägger mer pengar och man ser på vad vi tillför, men det är frågan om hur man räknar. Mycket handlar om politisk retorik.

Dyrt rehab

Vårdval rehab, som infördes 1 september 2014, bedöms kosta mer än beräknat. De första månaderna blev rejält mycket dyrare, medan det under december och januari handlade om marginella överdrag, enligt Jonas Andersson (FP), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

– Vi vet inte hur stort underskottet är, men produktionen har ökat enormt och det är främst den äldre åldersgruppen som besökt enheterna mer än tidigare, säger Jonas Andersson.

HSS ska utreda om modellen och/eller ersättningsnivån behöver ändras.

– Vi får ha lite i s i magen, säger Andersson.

Alex Bergström säger att reformen infördes på ett slarvigt sätt:

– Vi ville inte införa den så snabbt, utan vara mer försiktiga. Konkurrensutsättning innebär alltid en överkapacitet, det får regionen betala för nu. Risken är stor att det slår mot landsbygden.

Överskott

Under året budgeteras regionens intäkter till 56,89 miljarder, kostnaderna uppgår till 56,75 miljarder och överskottet beräknas bli 141 miljoner. Skatteintäkter, utjämningsbidraget och generella statsbidrag budgeteras bli 45,43 miljarder vilket är knappt tre miljarder mer än 2014.