24 feb 2015 15:45

24 feb 2015 15:45

Överläkare får en viktig roll

PROFESSOR

Överläkare PG Larsson vid Skaraborgs sjukhus har fått en tjänst som adjungerad professor vid universitetet i Linköping. Utnämningen är viktig för forskningen Skas.

– I och med att jag får universitetsanslutning, kan jag vara handledare åt de underläkare på Skas som vill disputera, säger Larsson, som har bakteriell vaginos som forskningsområde, i ett pressmeddelande.

Tjänsten är på tre år, men den mesta tiden kommer Larsson att vara på Skas.

Överläkare PG Larsson vid Skaraborgs sjukhus har fått en tjänst som adjungerad professor vid universitetet i Linköping. Utnämningen är viktig för forskningen Skas.

– I och med att jag får universitetsanslutning, kan jag vara handledare åt de underläkare på Skas som vill disputera, säger Larsson, som har bakteriell vaginos som forskningsområde, i ett pressmeddelande.

Tjänsten är på tre år, men den mesta tiden kommer Larsson att vara på Skas.