24 feb 2015 17:03

24 feb 2015 17:03

Skas borde sett skadan tidigare

IVO-KRITIK

En kvinna från Skaraborg skadade sin vänstra foten samband med en parkeringsolycka.

Foten röntgades akut vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, men det dröjde flera månader innan det uppdagades att flera småben i foten låg fel och hon remitterades till Sahlgrenska för operation.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård, Ivo. Myndigheten avslutade fallet men ger Skas kritik och menar att patienten inte fått en sakkunnig vård.

Ivo konstaterar att de röntgenundersökningar som beställdes gällde fotleden och inte foten, trots att det fanns journaluppgifter om att just foten var svullen vid ankomsten till sjukhuset. Därför går det inte att lasta röntgenavdelningen för att inte ha sett fotskadan, då undersökningen var beställd för fotleden.

En kvinna från Skaraborg skadade sin vänstra foten samband med en parkeringsolycka.

Foten röntgades akut vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, men det dröjde flera månader innan det uppdagades att flera småben i foten låg fel och hon remitterades till Sahlgrenska för operation.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård, Ivo. Myndigheten avslutade fallet men ger Skas kritik och menar att patienten inte fått en sakkunnig vård.

Ivo konstaterar att de röntgenundersökningar som beställdes gällde fotleden och inte foten, trots att det fanns journaluppgifter om att just foten var svullen vid ankomsten till sjukhuset. Därför går det inte att lasta röntgenavdelningen för att inte ha sett fotskadan, då undersökningen var beställd för fotleden.