25 feb 2015 07:49

25 feb 2015 07:49

Regionen vill få hälsosvar

Under veckan får 95 000 invånare i Västra Götaland en enkät som handlar om hälsa på lika villkor.

I enkäten finns frågor om bland annat psykisk och fysisk hälsa, alkohol, tobak, fetma, tandhälsa, vårdutnyttjande och arbetsmiljö.

Regionen vill ha svar på hur hälsan ser ut i Västra Götaland och hur den är fördelad, efter ålder, kön, socioekonomi och födelseland. Resultaten kommer att jämföras med enkäterna som genomfördes 2007 och 2011.

I enkäten finns frågor om bland annat psykisk och fysisk hälsa, alkohol, tobak, fetma, tandhälsa, vårdutnyttjande och arbetsmiljö.

Regionen vill ha svar på hur hälsan ser ut i Västra Götaland och hur den är fördelad, efter ålder, kön, socioekonomi och födelseland. Resultaten kommer att jämföras med enkäterna som genomfördes 2007 och 2011.