26 feb 2015 12:51

26 feb 2015 13:48

Fler i Skaraborg lär bli snuviga

Influensan har kopplat grepp på samhället.

– Inom en eller två veckor lär vi nå kulmen, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Att mäta förekomsten av influensa är svårt. Sett till antalet förfrågningar angående ont i huvudet, feber och andra influensasymptom bland de som ringer 1177 samt antal prover som beställs av doktorer för sjuka patienter så har förekomsten ökat markant den senaste tiden.

Peter Nolskog, Skaraborgs sjukhus, säger att kulmen lär nås om en eller två veckor.

– Men det gäller om utvecklingen är den normala.

Ändå är Skaraborg den del i regionen som influensan härjat minst. Sjukhusen i Göteborg och Borås har haft stora problem med överbeläggningar på grund av influensan.

– På Skas kan vi behandla de patienter som vi ska; de kan få enkelrum på rätt avdelning. Sjukdomsläget i Göteborg och södra Älvsborg talar också för att vi kommer att få fler fall i Skaraborg. Vi släpar nog efter; jag kan inte inse att skaraborgarna är friskare än övriga invånare i regionen, säger Nolskog.

Hur kan man skydda sig?

– Den som är gammal och sjuk bör undvika folksamlingar inomhus. Sedan är det bra med god handhygien, men att ha med sig handsprit överallt är att överdriva. Få bakterier är farliga.

I höstas rekommenderades personer över 65 år samt de som ingår i någon av riskgrupperna att vaccinera sig. Statistiken börjar klarna och det visar sig att trenden, med färre som tar en spruta, fortsätter. Innan pandemin i samband med svininfluensan, var vaccinationsgraden 60 procent bland de som är över 65 år.

– Den här säsongen har 40 procent vaccinerat sig. Det krävs nog en kraftfull influensasäsong för att kunna ta tillbaka tappet.

Att mäta förekomsten av influensa är svårt. Sett till antalet förfrågningar angående ont i huvudet, feber och andra influensasymptom bland de som ringer 1177 samt antal prover som beställs av doktorer för sjuka patienter så har förekomsten ökat markant den senaste tiden.

Peter Nolskog, Skaraborgs sjukhus, säger att kulmen lär nås om en eller två veckor.

– Men det gäller om utvecklingen är den normala.

Ändå är Skaraborg den del i regionen som influensan härjat minst. Sjukhusen i Göteborg och Borås har haft stora problem med överbeläggningar på grund av influensan.

– På Skas kan vi behandla de patienter som vi ska; de kan få enkelrum på rätt avdelning. Sjukdomsläget i Göteborg och södra Älvsborg talar också för att vi kommer att få fler fall i Skaraborg. Vi släpar nog efter; jag kan inte inse att skaraborgarna är friskare än övriga invånare i regionen, säger Nolskog.

Hur kan man skydda sig?

– Den som är gammal och sjuk bör undvika folksamlingar inomhus. Sedan är det bra med god handhygien, men att ha med sig handsprit överallt är att överdriva. Få bakterier är farliga.

I höstas rekommenderades personer över 65 år samt de som ingår i någon av riskgrupperna att vaccinera sig. Statistiken börjar klarna och det visar sig att trenden, med färre som tar en spruta, fortsätter. Innan pandemin i samband med svininfluensan, var vaccinationsgraden 60 procent bland de som är över 65 år.

– Den här säsongen har 40 procent vaccinerat sig. Det krävs nog en kraftfull influensasäsong för att kunna ta tillbaka tappet.