26 feb 2015 16:00

26 feb 2015 16:00

Läkar övertid kan prövas

Arbetsmiljöverket vill att övertiden bland läkarna på Skaraborgs sjukhus prövas i domstol.

Övertiden bland läkarna på Skas har varit ett bekymmer under flera år.

2013 gjorde 42 läkare fler än 200 övertidstimmar. Året innan gjorde 33 läkare fler än de 200 övertidstimmar som facket anser vara tillåtna. Läkarföreningen räknade ut att det handlade om 2 055 timmar och anmälde ärendet till Arbetsmiljöverket.

Går vidare

Efter att ha granskat siffrorna har Arbetsmiljöverket bestämt sig för att gå vidare. Arbetsgivaren, Västra Götalandsregionen, har anmälts för misstänkt brott mot arbetsmiljölagen. Fälls regionen väntar böter.

– Första steget är att få åklagaren att inleda en förundersökning, säger Eva Karlsson, jurist vid Arbetsmiljöverket, och tillägger:

– Vi måste en anmälan när vi misstänker att brott kan ha begåtts.

Liknande fall prövas just nu i landet. Eva Karlsson och hennes kollegor följer noga utvecklingen och vill inte spekulera om Skas-läkarnas ärendet kommer att tas upp.

– Så länge förundersökningen i Västernorrland pågår så lär inte vår begäran avslås.

Lagändring

Enligt arbetstidslagen får en arbetsgivare ta ut 200 timmar i allmän övertid per kalenderår av en anställd. En lagändring, som kom 2011, gör det möjligt att plocka ut ytterligare 150 timmar per år och anställd, men då krävs det särskilda skäl och att rimliga alternativ saknas.

– Vi vill skriva avtal när den gränsen passerats, sa läkarföreningens ordförande Lars Olén till tidningen i höstas.

Övertiden bland läkarna på Skas har varit ett bekymmer under flera år.

2013 gjorde 42 läkare fler än 200 övertidstimmar. Året innan gjorde 33 läkare fler än de 200 övertidstimmar som facket anser vara tillåtna. Läkarföreningen räknade ut att det handlade om 2 055 timmar och anmälde ärendet till Arbetsmiljöverket.

Går vidare

Efter att ha granskat siffrorna har Arbetsmiljöverket bestämt sig för att gå vidare. Arbetsgivaren, Västra Götalandsregionen, har anmälts för misstänkt brott mot arbetsmiljölagen. Fälls regionen väntar böter.

– Första steget är att få åklagaren att inleda en förundersökning, säger Eva Karlsson, jurist vid Arbetsmiljöverket, och tillägger:

– Vi måste en anmälan när vi misstänker att brott kan ha begåtts.

Liknande fall prövas just nu i landet. Eva Karlsson och hennes kollegor följer noga utvecklingen och vill inte spekulera om Skas-läkarnas ärendet kommer att tas upp.

– Så länge förundersökningen i Västernorrland pågår så lär inte vår begäran avslås.

Lagändring

Enligt arbetstidslagen får en arbetsgivare ta ut 200 timmar i allmän övertid per kalenderår av en anställd. En lagändring, som kom 2011, gör det möjligt att plocka ut ytterligare 150 timmar per år och anställd, men då krävs det särskilda skäl och att rimliga alternativ saknas.

– Vi vill skriva avtal när den gränsen passerats, sa läkarföreningens ordförande Lars Olén till tidningen i höstas.