26 feb 2015 05:00

26 feb 2015 05:00

Svårt att komma fram till sjukhuset

SKARABORG: Skas har problem med tillgängligheten via telefon

Tillgängligheten via telefon till Skaraborgs sjukhus mottagningar är dålig.

– Det är beklagligt när patienter inte kommer fram, servicechef Eva Sundström.

Regionens telefoniservice mätte, under tre veckor i november, tillgängligheten via telefon hos sjukhusens mottagningar.

Telefonisterna antecknade datum, tid och kommentar på samtal där patienter inte kom fram till den önskade enheten på de telefontider och mottagningstider som angetts.

Samtal där patienter och kunder hade något att anmärka på framkomligheten noterades.

Listan blev lång och det fem A4-sidor långa dokumentet är föga smickrande för Skaraborgs sjukhus.

– Det var ungefär samma bild på samtliga sjukhus. Många fastnar hos oss i växeln när de inte kommer fram till sin mottagning. De tror att vi kan hjälpa dem med mer än att koppla samtal, vilket resulterar att vi ibland har svårt att hinna med, säger Annica Johansson vid telefoniservice Sjuhärad/Skaraborg.

Upp till sjukhusen

Nu är det upp till sjukhusen att förbättra tillgängligheten. Eva Sundström säger att verksamhetscheferna har fått ett uppdrag att se till att det fungerar.

– Vi blir oroade när det så ofta handlar om att patienter inte kommit fram när mottagningarna har telefontid. Då ska man komma fram, är det så många som ringer att personalen inte hinner med får chefen se till att fler svarar i telefon.

Eva konstaterar att det i mångt och mycket handlar om stickprov. Verksamheterna kommer att granska vad som hänt och komma fram till varför det blivit så.

– Det finns säkert förklaringar, men att vara tillgänglig är ett av våra viktigaste mål. Det är väldigt bra att ha det här underlaget, något sådant har vi aldrig haft tidigare.

När ska översynen vara klar?

– Under våren.

Undersökningen omfattade 54 olika mottagningar vid de fyra sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Möte under telefontid, avstängd linje under telefontid, stängt på grund av tjänsteärende, arbetsplatsträff, möte och flytt var några besked som mötte de som ville prata med vårdpersonal.

Ej fungerande uppringningsfunktion (teleQ), olika bortkopplingar och fyllda köer var andra orsaker som dök upp under undersökningen.

Regionens telefoniservice mätte, under tre veckor i november, tillgängligheten via telefon hos sjukhusens mottagningar.

Telefonisterna antecknade datum, tid och kommentar på samtal där patienter inte kom fram till den önskade enheten på de telefontider och mottagningstider som angetts.

Samtal där patienter och kunder hade något att anmärka på framkomligheten noterades.

Listan blev lång och det fem A4-sidor långa dokumentet är föga smickrande för Skaraborgs sjukhus.

– Det var ungefär samma bild på samtliga sjukhus. Många fastnar hos oss i växeln när de inte kommer fram till sin mottagning. De tror att vi kan hjälpa dem med mer än att koppla samtal, vilket resulterar att vi ibland har svårt att hinna med, säger Annica Johansson vid telefoniservice Sjuhärad/Skaraborg.

Upp till sjukhusen

Nu är det upp till sjukhusen att förbättra tillgängligheten. Eva Sundström säger att verksamhetscheferna har fått ett uppdrag att se till att det fungerar.

– Vi blir oroade när det så ofta handlar om att patienter inte kommit fram när mottagningarna har telefontid. Då ska man komma fram, är det så många som ringer att personalen inte hinner med får chefen se till att fler svarar i telefon.

Eva konstaterar att det i mångt och mycket handlar om stickprov. Verksamheterna kommer att granska vad som hänt och komma fram till varför det blivit så.

– Det finns säkert förklaringar, men att vara tillgänglig är ett av våra viktigaste mål. Det är väldigt bra att ha det här underlaget, något sådant har vi aldrig haft tidigare.

När ska översynen vara klar?

– Under våren.

Undersökningen omfattade 54 olika mottagningar vid de fyra sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Möte under telefontid, avstängd linje under telefontid, stängt på grund av tjänsteärende, arbetsplatsträff, möte och flytt var några besked som mötte de som ville prata med vårdpersonal.

Ej fungerande uppringningsfunktion (teleQ), olika bortkopplingar och fyllda köer var andra orsaker som dök upp under undersökningen.