27 feb 2015 08:00

27 feb 2015 08:00

Fler vill ha ekolivsmedel

VÄSTRA GÖTALAND: Produktionen i Västra Götaland måste ökas

Västra Götaland har störst andel ekologisk produktion bland länen i landet, men räcker inte.
– Efterfrågan är stor och den växer, främst efter gris och kyckling, säger projektledaren Julia Jansson.

Efterfrågan av ekologiska livsmedel ökar. Under förra året såldes ekologiska livsmedel för 15,5 miljarder, vilket var en ökning med 4,3 miljarder (38 procent) jämfört med 2013.

Under 2015 beräknas försäljningen uppgå till 18,6 miljarder kronor.

Detaljhandeln ökade sin ekoförsäljning med 41 procent och har mer än hälften av den totala försäljningen av ekolivsmedel, enligt statistik från Ekoweb.se. Ica var störst, följt av Coop, Axfood och Bergendahl. Färska kryddor, ägg, bananer, barnmat och mellanmjölk säljer mest, sett till kronor, av ekovarorna.

Flera av produkterna som de västsvenska lantbrukarna står för, har fortfarande en liten andel ekologisk del hos konsumenterna. Det gäller exempelvis spannmålsprodukter samt kött. Kyckling, där den ekologiska produktionen är liten, finns tillsammans med griskött, frukt och grönt högst upp på Coops lista över produkter som kedjan vill ha mer av.

Mycket att göra

Projektledaren Julia Jansson konstaterar att det finns mycket att göra för att öka produktionen. Länsstyrelsen har speciella ekorådgivare som arbetar med frågorna, men även hon kommer att ta sig an frågorna.

– Det har länge varit en vikande produktionstrend, men i takt med att efterfrågan ökar blir allt fler producenter mer positiva. Samtidigt kan man förstå de tvekar inför nyinvesteringar; får man inte betalt för produkterna är det svårt att växla upp till exempelvis ekologisk produktion. Det tar tid att ställa om, och det krävs ekonomiskt tålamod.

Den ökade efterfrågan ökar intresset. Myndigheter och olika organisationer, inklusive EU, LRF, Jordbruksverket, regionen och länsstyrelsen, ska försöka göra sitt för att få fler att producera ekologiskt. I början av mars arrangeras temadagar, varav en i Skara, där intresserade lantbrukare kan få veta mer om vilka möjligheter och fördelar som ekologisk produktion medför.

– Slakterier, detaljister och flera andra intressenter kommer att delta.

Ekologiskt behöver inte vara det samma som närproducerat, även om det ofta är så.

– Vissa värdesätter att varan är svensk eller producerad i närområdet, medan vissa kunder hellre betonar att den är ekologisk. Det beror på vad man värdesätter; den som vill se exakt var köttet kommer från ska kunna göra det. Den som vill ha ekologiskt ska få det, och det går ju faktiskt att få både och, säger Julia.

Efterfrågan av ekologiska livsmedel ökar. Under förra året såldes ekologiska livsmedel för 15,5 miljarder, vilket var en ökning med 4,3 miljarder (38 procent) jämfört med 2013.

Under 2015 beräknas försäljningen uppgå till 18,6 miljarder kronor.

Detaljhandeln ökade sin ekoförsäljning med 41 procent och har mer än hälften av den totala försäljningen av ekolivsmedel, enligt statistik från Ekoweb.se. Ica var störst, följt av Coop, Axfood och Bergendahl. Färska kryddor, ägg, bananer, barnmat och mellanmjölk säljer mest, sett till kronor, av ekovarorna.

Flera av produkterna som de västsvenska lantbrukarna står för, har fortfarande en liten andel ekologisk del hos konsumenterna. Det gäller exempelvis spannmålsprodukter samt kött. Kyckling, där den ekologiska produktionen är liten, finns tillsammans med griskött, frukt och grönt högst upp på Coops lista över produkter som kedjan vill ha mer av.

Mycket att göra

Projektledaren Julia Jansson konstaterar att det finns mycket att göra för att öka produktionen. Länsstyrelsen har speciella ekorådgivare som arbetar med frågorna, men även hon kommer att ta sig an frågorna.

– Det har länge varit en vikande produktionstrend, men i takt med att efterfrågan ökar blir allt fler producenter mer positiva. Samtidigt kan man förstå de tvekar inför nyinvesteringar; får man inte betalt för produkterna är det svårt att växla upp till exempelvis ekologisk produktion. Det tar tid att ställa om, och det krävs ekonomiskt tålamod.

Den ökade efterfrågan ökar intresset. Myndigheter och olika organisationer, inklusive EU, LRF, Jordbruksverket, regionen och länsstyrelsen, ska försöka göra sitt för att få fler att producera ekologiskt. I början av mars arrangeras temadagar, varav en i Skara, där intresserade lantbrukare kan få veta mer om vilka möjligheter och fördelar som ekologisk produktion medför.

– Slakterier, detaljister och flera andra intressenter kommer att delta.

Ekologiskt behöver inte vara det samma som närproducerat, även om det ofta är så.

– Vissa värdesätter att varan är svensk eller producerad i närområdet, medan vissa kunder hellre betonar att den är ekologisk. Det beror på vad man värdesätter; den som vill se exakt var köttet kommer från ska kunna göra det. Den som vill ha ekologiskt ska få det, och det går ju faktiskt att få både och, säger Julia.