27 feb 2015 09:58

27 feb 2015 09:58

Journal skickades till fel patient

En journal med sekretessbelagd information skickades till fel adress och person. Skaraborgs sjukhus får kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

När journalen skulle skickas till patienten vid vuxenpsykiatrin var fel adress registrerad och förvald i patientjournalen.

Enligt rutinen ska journalkopior skickas till patientens folkbokföringsadress. Det ska särskilt uppmärksammas av den personal som sköter utlämnandet. Nu blev det inte så. Journalen, som innehäll sekretessbelagd information, skickades i stället till fel adress och fel person.

Brustit

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan skriver patienten att händelsen fått svåra konsekvenser för honom och att det påverkat hans tillit för sjukvården.

Ivo ger Skaraborgs sjukhus kritik för den felaktiga hanteringen, och konstaterar i beslutet att man först måste ha fastställt patientens identitet innan uppgifter får lämnas ut.

– I det här fallet visar utredningen att vårdgivaren brustit i att följa de rutiner som finns för utlämnande av journalhandlingar, skriver Ivo i beslutet.

När journalen skulle skickas till patienten vid vuxenpsykiatrin var fel adress registrerad och förvald i patientjournalen.

Enligt rutinen ska journalkopior skickas till patientens folkbokföringsadress. Det ska särskilt uppmärksammas av den personal som sköter utlämnandet. Nu blev det inte så. Journalen, som innehäll sekretessbelagd information, skickades i stället till fel adress och fel person.

Brustit

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan skriver patienten att händelsen fått svåra konsekvenser för honom och att det påverkat hans tillit för sjukvården.

Ivo ger Skaraborgs sjukhus kritik för den felaktiga hanteringen, och konstaterar i beslutet att man först måste ha fastställt patientens identitet innan uppgifter får lämnas ut.

– I det här fallet visar utredningen att vårdgivaren brustit i att följa de rutiner som finns för utlämnande av journalhandlingar, skriver Ivo i beslutet.