27 feb 2015 18:13

27 feb 2015 18:17

Kräver att ambulanser tas ur drift

SKAS: Skyddsombud fruktar arbetsskador

Skyddsombuden vid ambulansen på Skaraborgs sjukhus kräver att två ambulanser tas ur drift på grund av risken för arbetsskador.

Skyddsombuden bakom skrivelsen företräder de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Kommunal och Vision.

Det är risken för belastningsskador vid in- och utlastning i två av ambulansens fordon som fått skyddsombuden att agera. Vid en tidigare riskanalys har en konsulterad ergonom konstaterat att arbetsmomenten inte är lämpliga och innebär tung belastning och risk för skador. Momenten utförs under vissa pass mellan 6 till 12 gånger.

Trots att en handlingsplan hände inget och nu reagerar skyddsombuden på att arbetsgivaren anser att det blir för dyrt att bygga om ambulanserna och kräver att fordonen tas ur drift.

Skyddsombuden bakom skrivelsen företräder de fackliga organisationerna Vårdförbundet, Kommunal och Vision.

Det är risken för belastningsskador vid in- och utlastning i två av ambulansens fordon som fått skyddsombuden att agera. Vid en tidigare riskanalys har en konsulterad ergonom konstaterat att arbetsmomenten inte är lämpliga och innebär tung belastning och risk för skador. Momenten utförs under vissa pass mellan 6 till 12 gånger.

Trots att en handlingsplan hände inget och nu reagerar skyddsombuden på att arbetsgivaren anser att det blir för dyrt att bygga om ambulanserna och kräver att fordonen tas ur drift.