27 feb 2015 13:24

27 feb 2015 13:24

Skas får kritik för sargad haka

En patient genomgick en ryggoperation, men under uppläggningen fick patienten ett fult trycksår på hakan.

Såren orsakade en kvarstående mörkare missfärgning, dessutom saknas känsel i området. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger Skaraborgs sjukhus kritik för vårdskadan.

Patienten var upplagd i buk-böneläge under operationen, ansiktet vilade i en specialtillverkad mask men det blev skador på hakan. Skas hade bytt leverantör men några patienter fick rodnader och blåsor på hakan av den nya modellen. Därför har verksamheten valt att återgå till den mask som användes tidigare.

Ivo menar att Skas åtgärdat att något liknande inte ska hända, men konstaterar att den uppkomna skadan var bristfälligt dokumenterad, både sårvården och läkningsförloppet.

Såren orsakade en kvarstående mörkare missfärgning, dessutom saknas känsel i området. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger Skaraborgs sjukhus kritik för vårdskadan.

Patienten var upplagd i buk-böneläge under operationen, ansiktet vilade i en specialtillverkad mask men det blev skador på hakan. Skas hade bytt leverantör men några patienter fick rodnader och blåsor på hakan av den nya modellen. Därför har verksamheten valt att återgå till den mask som användes tidigare.

Ivo menar att Skas åtgärdat att något liknande inte ska hända, men konstaterar att den uppkomna skadan var bristfälligt dokumenterad, både sårvården och läkningsförloppet.