27 feb 2015 16:20

27 feb 2015 16:42

Ungdomsmottagningar får ökat stöd

VÄSTRA GÖTALAND: "Ett jämlikt och strukturerat utbud"

Regionen ökar stödet för ungdomsmottagningarna.

– Vi vill erbjuda ett jämlikt och strukturerat utbud, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Regionen har gjort en rad utredningar om ungdomsmottagningarna, men nu finns det en modell som ska bli standard i hela regionen. Utgångspunkten är en huvudmottagning som kompletteras med bas- och närmottagningar. Det finns angivet vilka kompetenser som ska finnas på de olika nivåerna.

– Jag kan inte säga hur det kommer att se ut i Skaraborg, jag kan tänka mig att det blir några huvudmottagningar men det är hälso- och sjukvårdsnämnden som tillsammans med kommunerna som äger frågan, säger Andersson.

HSS ska finansiera den utökade bemanning av mottagningarna som krävs. Den beräknas kosta totalt nio miljoner under tre år.

Koordinatorer

HSS tog även beslut om att införa omsorgskoordinatorer vid sjukhusens akutmottagningar. De ska främst hjälpa patienter som inte behöver inläggning. Via kontakter med kommuner och primärvård ska koordinatorerna se till att de sköra patienterna kan återvända hem.

Sahlgrenska har testat systemet och undviker mellan 15 och 30 onödiga inläggningar per vecka.

Till och med 2016 satsar regionen 10,5 miljoner på introduktionen. Skas får en förstärkning motsvarande 2,5 sjukskötersketjänster.

Ökad dialog

Regionen ska söka en dialog med ett antal kommuner om vård för missbrukare. Sprututbyte kan vara en del av insatserna.

HSS fastställde även patientsäkerhetsplanen, som ska se till att minska antalet vårdskador som inträffar i nästan tio procent av alla slutenvårdstillfällen.

Regionen har gjort en rad utredningar om ungdomsmottagningarna, men nu finns det en modell som ska bli standard i hela regionen. Utgångspunkten är en huvudmottagning som kompletteras med bas- och närmottagningar. Det finns angivet vilka kompetenser som ska finnas på de olika nivåerna.

– Jag kan inte säga hur det kommer att se ut i Skaraborg, jag kan tänka mig att det blir några huvudmottagningar men det är hälso- och sjukvårdsnämnden som tillsammans med kommunerna som äger frågan, säger Andersson.

HSS ska finansiera den utökade bemanning av mottagningarna som krävs. Den beräknas kosta totalt nio miljoner under tre år.

Koordinatorer

HSS tog även beslut om att införa omsorgskoordinatorer vid sjukhusens akutmottagningar. De ska främst hjälpa patienter som inte behöver inläggning. Via kontakter med kommuner och primärvård ska koordinatorerna se till att de sköra patienterna kan återvända hem.

Sahlgrenska har testat systemet och undviker mellan 15 och 30 onödiga inläggningar per vecka.

Till och med 2016 satsar regionen 10,5 miljoner på introduktionen. Skas får en förstärkning motsvarande 2,5 sjukskötersketjänster.

Ökad dialog

Regionen ska söka en dialog med ett antal kommuner om vård för missbrukare. Sprututbyte kan vara en del av insatserna.

HSS fastställde även patientsäkerhetsplanen, som ska se till att minska antalet vårdskador som inträffar i nästan tio procent av alla slutenvårdstillfällen.