27 feb 2015 09:57

27 feb 2015 09:57

Vårdcentral i regionen läggs ned

De nya reglerna för krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet, innebär att det måste finnas läkare på plats under hela öppettiden. Nu får det konsekvenser, i form av en nedlagd vårdcentral och en som blir filial.

Vårdvalskontoret har fått ansökningar om dispenser, men avslagit begäran.

Närhälsans vårdcentral i Fritsla läggs ned. I stället samlas läkar- och sjuksköterskeresurserna i Kinna och Viskafors. Det innebär att verksamheten i just Viskafors räddas och kan fortsätta att bedrivas som förut.

Vårdcentralen i Dalum, som ligger mellan Falköping och Ulricehamn, kommer att bli vårdcentralsfilial i vårdcentralen i Ulricehamn. Någon fullständig verksamhet blir det inte i Dalum.

 

Vårdvalskontoret har fått ansökningar om dispenser, men avslagit begäran.

Närhälsans vårdcentral i Fritsla läggs ned. I stället samlas läkar- och sjuksköterskeresurserna i Kinna och Viskafors. Det innebär att verksamheten i just Viskafors räddas och kan fortsätta att bedrivas som förut.

Vårdcentralen i Dalum, som ligger mellan Falköping och Ulricehamn, kommer att bli vårdcentralsfilial i vårdcentralen i Ulricehamn. Någon fullständig verksamhet blir det inte i Dalum.