01 mar 2015 21:05

01 mar 2015 21:05

Bråckoperation fick ställas in

IVO-BESLUT

En för tidigt född pojke, som vårdades på neonatalavdelningen, fick ett dubbelsidigt ljumskbråck som behövde opereras. Föräldrarna ville att remissen skulle skickas till Göteborg, men den gick till kirurgkliniken vid Skas i Skövde.

Tio veckor senare fick patienten operationstid, men dagen innan ingreppet ställdes det in på grund av barnets tidiga födsel. Remissen skickades då till Göteborg, mamman menade att väntan varit lång och plågsam och anmälde Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo konstaterar att det blev en utdragen beslutsprocess, att föräldrarna fick olika besked och att det blev en fördröjning innan operationen blev av. Myndigheten riktar ingen kritik mot Skas och skriver att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder.

En för tidigt född pojke, som vårdades på neonatalavdelningen, fick ett dubbelsidigt ljumskbråck som behövde opereras. Föräldrarna ville att remissen skulle skickas till Göteborg, men den gick till kirurgkliniken vid Skas i Skövde.

Tio veckor senare fick patienten operationstid, men dagen innan ingreppet ställdes det in på grund av barnets tidiga födsel. Remissen skickades då till Göteborg, mamman menade att väntan varit lång och plågsam och anmälde Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo konstaterar att det blev en utdragen beslutsprocess, att föräldrarna fick olika besked och att det blev en fördröjning innan operationen blev av. Myndigheten riktar ingen kritik mot Skas och skriver att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder.