02 mar 2015 10:48

02 mar 2015 10:48

Fler skador i vården

2 362 skador i Västra Götalandsregionen anmäldes under förra året till patientförsäkringen Löf.

Siffran var en ökning med 1,1 procent jämfört med 2013. I hela landet, där 14 400 anmäldes, var ökningen 3,6 procent.

Under 2014 betalades 537 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i landet. I 37 procent av fallen beviljades patienten ersättning.

Siffran var en ökning med 1,1 procent jämfört med 2013. I hela landet, där 14 400 anmäldes, var ökningen 3,6 procent.

Under 2014 betalades 537 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i landet. I 37 procent av fallen beviljades patienten ersättning.