02 mar 2015 16:41

02 mar 2015 16:41

Nytt team ska hjälpa äldre sjuka

Skaraborgs sjukhus har snart närsjukvårdsteam i hela Skaraborg.

– Efter semestern räknar vi med att köra igång i den norra delen, säger utvecklingsledare Eva-Marie Gustafsson.

Närsjukvårdsteamen består av läkare, geriatriker, samt sjuksköterskor. Teamen blir de inskrivna patienternas kontakt med sjukhuset. Vården sker via hembesök och genom telefonkontakter med kommunens sköterskor, som står för den basala vården.

Genom att öka tryggheten för patienter och anhöriga kan antalet inläggningar minskas.

Multisjuka

De flesta i patientgruppen är äldre med flera sjukdomar. Ofta åker de runt i sjukvårdssystemet, men nu ska de få en kontakt, som jobbar tillsammans med kommunens och primärvårdens personal.

– Teamet, som är en del av vårdmodellen ”Mobil närvård”, tar över ansvaret för patienten. Varje team har mellan 25 och 30 inskrivna patienter. Det gör att dialogen med kommunen blir smidig, dessutom lär patienten och medlemmarna i teamen känna varandra väl vilket underlättar för alla, säger Eva-Marie Gustafsson.

Teamen jobbar dagtid under vardagar, och inför helgerna görs det upp en vårdplan.

Arbetssättet har används i den västra delen av Skaraborg sedan 2008. Det har fått stor uppmärksamhet och utvärderingar har visat på flera positiva effekter.

Patienterna får färre besök på akuten och mottagningarna, samt inte lika många vårddagar som tidigare.

– Insatserna reduceras och det är värdefullt om de äldre slipper vara på akuten i onödan. De upplever en helt annan trygghet med det här systemet, säger Eva-Marie Gustafsson.

På gång

Sedan årsskiftet finns ett team som jobbar i det södra området (Skövde, Falköping och Tidaholm).

Snart är hela Skaraborg täckt. Patienterna i den norra delen (Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Tibro och Hjo) har inom kort också ett team. Går allt enligt planen startar teamet sin verksamhet efter semestern. I övriga delar av regionen finns det planer på att använda konceptet.

Närsjukvårdsteamen består av läkare, geriatriker, samt sjuksköterskor. Teamen blir de inskrivna patienternas kontakt med sjukhuset. Vården sker via hembesök och genom telefonkontakter med kommunens sköterskor, som står för den basala vården.

Genom att öka tryggheten för patienter och anhöriga kan antalet inläggningar minskas.

Multisjuka

De flesta i patientgruppen är äldre med flera sjukdomar. Ofta åker de runt i sjukvårdssystemet, men nu ska de få en kontakt, som jobbar tillsammans med kommunens och primärvårdens personal.

– Teamet, som är en del av vårdmodellen ”Mobil närvård”, tar över ansvaret för patienten. Varje team har mellan 25 och 30 inskrivna patienter. Det gör att dialogen med kommunen blir smidig, dessutom lär patienten och medlemmarna i teamen känna varandra väl vilket underlättar för alla, säger Eva-Marie Gustafsson.

Teamen jobbar dagtid under vardagar, och inför helgerna görs det upp en vårdplan.

Arbetssättet har används i den västra delen av Skaraborg sedan 2008. Det har fått stor uppmärksamhet och utvärderingar har visat på flera positiva effekter.

Patienterna får färre besök på akuten och mottagningarna, samt inte lika många vårddagar som tidigare.

– Insatserna reduceras och det är värdefullt om de äldre slipper vara på akuten i onödan. De upplever en helt annan trygghet med det här systemet, säger Eva-Marie Gustafsson.

På gång

Sedan årsskiftet finns ett team som jobbar i det södra området (Skövde, Falköping och Tidaholm).

Snart är hela Skaraborg täckt. Patienterna i den norra delen (Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Tibro och Hjo) har inom kort också ett team. Går allt enligt planen startar teamet sin verksamhet efter semestern. I övriga delar av regionen finns det planer på att använda konceptet.