02 mar 2015 05:00

02 mar 2015 05:00

Rehabreform i obalans

SKARABORG: Vårdval som kostade mer än beräknat förra året

Vårdval rehab blev sju miljoner dyrare i Skaraborg än beräknat under förra året.

Reformen, där patienter fritt kan välja enhet för rehabilitering, infördes den 1 september förra året.

Samtidigt ändrades modellen för ersättningen från regionen. Tidigare handlade det mest om en beställning från hälso- och sjukvårdsnämnden, där enheten fick betalt för ett uppdrag som prissattes utifrån antalet besök.

Numera ersätts enheterna som är med i vårdvalssystemet för antalet besök. Även om det handlar om vissa nivåer så är principen att ju fler patientbesök, desto mer ersättning från regionen.

Sju miljoner dyrare

När 2014 summerades visade det sig att den budgeterade patientkostnaden för vårdval rehab överskridits med sju miljoner i Skaraborg, vilket innebär cirka två miljoner i månaden. Trenden var den samma i hela regionen, även om det ökade mest i Göteborg och Skaraborg.

– Ersättningsmodellen gjorde att det blev fler besök än tidigare. Tillgängligheten har blivit bättre, fler har besökt enheterna och regionen har fått betala ut mer ersättning till enheterna, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö och tillägger:

– Hur mycket det skulle öka var svårt att förutse. Vi gick från ett system till ett annat, och när vi lade budget inför 2014 visste vi ju knappt hur många enheter som ville vara med i systemet.

Osäkert 2015

Ingen vet hur utvecklingen blir under 2015, men budgeten ligger kvar.

– Vi vet inte om det planar ut, men fortsätter utvecklingen blir det ett ganska stort underskott, säger Susanne Tedsjö.

Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, var tydlig efter regionstyrelsens möte i tisdags.

– Blir det ett fortsatt överskott får vi hantera det vid årsskiftet. Vi har sagt till nämnderna att de inte ska göra några besparingar på grund av det här underskottet.

Tedsjö:

– Antingen får nämnden begära mer pengar av regionstyrelsen om ersättningen inte räcker till, eller också får vi ta av det egna kapitalet.

Samtidigt har HSS fått ett uppdrag att ompröva ersättningsnivåerna för vårdval rehab, samt föreslå åtgärder för att undvika ekonomiska underskott. Det nuvarande avtalet gäller för 2015 och 2016, men regionen har rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen.

Reformen, där patienter fritt kan välja enhet för rehabilitering, infördes den 1 september förra året.

Samtidigt ändrades modellen för ersättningen från regionen. Tidigare handlade det mest om en beställning från hälso- och sjukvårdsnämnden, där enheten fick betalt för ett uppdrag som prissattes utifrån antalet besök.

Numera ersätts enheterna som är med i vårdvalssystemet för antalet besök. Även om det handlar om vissa nivåer så är principen att ju fler patientbesök, desto mer ersättning från regionen.

Sju miljoner dyrare

När 2014 summerades visade det sig att den budgeterade patientkostnaden för vårdval rehab överskridits med sju miljoner i Skaraborg, vilket innebär cirka två miljoner i månaden. Trenden var den samma i hela regionen, även om det ökade mest i Göteborg och Skaraborg.

– Ersättningsmodellen gjorde att det blev fler besök än tidigare. Tillgängligheten har blivit bättre, fler har besökt enheterna och regionen har fått betala ut mer ersättning till enheterna, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö och tillägger:

– Hur mycket det skulle öka var svårt att förutse. Vi gick från ett system till ett annat, och när vi lade budget inför 2014 visste vi ju knappt hur många enheter som ville vara med i systemet.

Osäkert 2015

Ingen vet hur utvecklingen blir under 2015, men budgeten ligger kvar.

– Vi vet inte om det planar ut, men fortsätter utvecklingen blir det ett ganska stort underskott, säger Susanne Tedsjö.

Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, var tydlig efter regionstyrelsens möte i tisdags.

– Blir det ett fortsatt överskott får vi hantera det vid årsskiftet. Vi har sagt till nämnderna att de inte ska göra några besparingar på grund av det här underskottet.

Tedsjö:

– Antingen får nämnden begära mer pengar av regionstyrelsen om ersättningen inte räcker till, eller också får vi ta av det egna kapitalet.

Samtidigt har HSS fått ett uppdrag att ompröva ersättningsnivåerna för vårdval rehab, samt föreslå åtgärder för att undvika ekonomiska underskott. Det nuvarande avtalet gäller för 2015 och 2016, men regionen har rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen.