02 mar 2015 13:38

02 mar 2015 13:38

Vårdinrättningar korrekt bevakade

Länsstyrelsen granskade kameraövervakningen vid fyra vårdinrättningar i Skaraborg.

– Inga anmärkningar, säger länsjuristen Linn Kärnfalk.

Skaraborgs sjukhus i Skövde, Mariestad och Lidköping samt Mariestads vårdcentral ingick i granskningen som var en del i länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt.

De fyra inrättningarna i Skaraborg klarade sig utan anmärkningar, även om det vid vårdcentralen fanns ett tillstånd som inte användes.

I länet gjordes 30 tillsyner. Vid tre av de 15 verksamheterna med tillstånd hittades brister. Samtliga var i Göteborg. En felriktad kamera, en övervakning som skedde dygnet runt i stället för under vissa timmar samt ett tillstånd som inte användes på rätt sätt slogs länsstyrelsen ned på.

– Det var brister i 20 procent av fallen, nationellt låg siffran på 27 procent, säger Linn Kärnfalk.

Länsstyrelsen ger tillstånd för övervakningen.

– De som bedriver övervakningen ser inte alltid till att villkoren för tillståndet följs. Det är viktigt att det sker på ett korrekt sätt, för att skydda den personliga integriteten, tillägger Kärnfalk.

Skaraborgs sjukhus i Skövde, Mariestad och Lidköping samt Mariestads vårdcentral ingick i granskningen som var en del i länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt.

De fyra inrättningarna i Skaraborg klarade sig utan anmärkningar, även om det vid vårdcentralen fanns ett tillstånd som inte användes.

I länet gjordes 30 tillsyner. Vid tre av de 15 verksamheterna med tillstånd hittades brister. Samtliga var i Göteborg. En felriktad kamera, en övervakning som skedde dygnet runt i stället för under vissa timmar samt ett tillstånd som inte användes på rätt sätt slogs länsstyrelsen ned på.

– Det var brister i 20 procent av fallen, nationellt låg siffran på 27 procent, säger Linn Kärnfalk.

Länsstyrelsen ger tillstånd för övervakningen.

– De som bedriver övervakningen ser inte alltid till att villkoren för tillståndet följs. Det är viktigt att det sker på ett korrekt sätt, för att skydda den personliga integriteten, tillägger Kärnfalk.