03 mar 2015 17:00

03 mar 2015 17:00

"Borde ha utretts tidigare"

En kvinna sökte flera gånger vård för trötthet men fick järntabletter av vårdcentralen, men när hon väl undersöktes visade det sig att hon hade spridd tjocktarmscancer.

Kvinnan sökte vård för trötthet i augusti 2012, undersökningar på vårdcentralen visade att patienten hade blodbrist och magsår. I maj året därpå fick hon järntabletter men problemen fortsatte.

I mars 2014 sökte hon för bukbesvär, läkaren skickade en remiss till Skaraborgs sjukhus. Tarmutredningen visade att kvinnan hade en blödande tumör på tjocktarmen som spritt sig till lymfan.

Kvinnan anmälde vårdcentralen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för bristfällig utredning och fördröjd diagnos.

Mer offensiv

Ivo gav inte vårdcentralen någon kritik men bedömer att patientens symtom (trötthet, uppgifter om svart avföring, lågt blodvärde, och ökande magbesvär) borde ha föranlett en mer offensiv mag- och tarmutredning redan under våren och sommaren 2013. Det hade möjligen lett till tidigare upptäckt och bättre behandlingsmöjligheter.

Kvinnan sökte vård för trötthet i augusti 2012, undersökningar på vårdcentralen visade att patienten hade blodbrist och magsår. I maj året därpå fick hon järntabletter men problemen fortsatte.

I mars 2014 sökte hon för bukbesvär, läkaren skickade en remiss till Skaraborgs sjukhus. Tarmutredningen visade att kvinnan hade en blödande tumör på tjocktarmen som spritt sig till lymfan.

Kvinnan anmälde vårdcentralen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för bristfällig utredning och fördröjd diagnos.

Mer offensiv

Ivo gav inte vårdcentralen någon kritik men bedömer att patientens symtom (trötthet, uppgifter om svart avföring, lågt blodvärde, och ökande magbesvär) borde ha föranlett en mer offensiv mag- och tarmutredning redan under våren och sommaren 2013. Det hade möjligen lett till tidigare upptäckt och bättre behandlingsmöjligheter.