04 mar 2015 16:16

04 mar 2015 16:16

Ökad satsning på bredband

INFRASTRUKTUR

Regionens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha bredbandstillgång med en hastighet på 100 megabit per sekund om fem år. Målet ingår i bredbandstrategin som just nu går ut på remiss till kommunerna i Västra Götaland.

I veckan presenterades strategin för regionens beredning för hållbar utveckling. Den ska ge länet en gemensam syn på hur fortsatt statligt stöd ska användas och hur man kan underlätta för olika intressenter.

Regionens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha bredbandstillgång med en hastighet på 100 megabit per sekund om fem år. Målet ingår i bredbandstrategin som just nu går ut på remiss till kommunerna i Västra Götaland.

I veckan presenterades strategin för regionens beredning för hållbar utveckling. Den ska ge länet en gemensam syn på hur fortsatt statligt stöd ska användas och hur man kan underlätta för olika intressenter.