04 mar 2015 16:19

04 mar 2015 16:20

Patienter kan få klaga direkt till vården

VÄSTRA GÖTALAND: Chefläkare positiv till förslag om Ivo

En missnöjd patient ska kunna klaga direkt till sjukhuset eller vårdcentralen.

– I grunden är det ett bra förslag, säger Claes-Håkan Björklund, chefläkare i Västra Götalandsregionen.

I dagsläget får en patient, som av olika anledningar inte är nöjd, gå via Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att kunna klaga. En anmälan lämnas till Ivo, som sedan ber den aktuella vårdgivaren yttra sig innan Ivo tar beslut. Utredaren Anders Printz, som tittar på frågan i regeringens klagomålsutredning, föreslår att vårdgivaren (sjukhus och vårdcentral) tar hand om klagomålet. Att svaret, som i dagsläget brukar dröja, kan bli klart snabbare och att Ivo får tid till ett mer övergripande arbete, är två skäl.

Chefläkare Claes-Håkan Björklund, som inte läst hela utredningen, menar att förslaget i grund är bra.

– Vi borde själva kunna hantera klagomålen. Ivo är överbelastat och borde få mer tid till de mest angelägna ärendena.

Finns det en risk för trovärdigheten om vården utreder sig själv?

– Risken finns, och det är viktigt att utredningar som rör allvarliga vårdskador blir granskade av andra. Sedan måste det finnas någonstans där missnöjda patienter kan överklaga.

Har vården kapacitet att hantera klagomålen?

– Vi har redan en organisation, men den bör ses över om förslaget blir verklighet.

Hur blir det med Lex Maria-anmälningar, då vården anmäler sig själv?

– Det blir en annan sak. I de fallen måste det finnas någon annan som tittar på det.

I dagsläget får en patient, som av olika anledningar inte är nöjd, gå via Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att kunna klaga. En anmälan lämnas till Ivo, som sedan ber den aktuella vårdgivaren yttra sig innan Ivo tar beslut. Utredaren Anders Printz, som tittar på frågan i regeringens klagomålsutredning, föreslår att vårdgivaren (sjukhus och vårdcentral) tar hand om klagomålet. Att svaret, som i dagsläget brukar dröja, kan bli klart snabbare och att Ivo får tid till ett mer övergripande arbete, är två skäl.

Chefläkare Claes-Håkan Björklund, som inte läst hela utredningen, menar att förslaget i grund är bra.

– Vi borde själva kunna hantera klagomålen. Ivo är överbelastat och borde få mer tid till de mest angelägna ärendena.

Finns det en risk för trovärdigheten om vården utreder sig själv?

– Risken finns, och det är viktigt att utredningar som rör allvarliga vårdskador blir granskade av andra. Sedan måste det finnas någonstans där missnöjda patienter kan överklaga.

Har vården kapacitet att hantera klagomålen?

– Vi har redan en organisation, men den bör ses över om förslaget blir verklighet.

Hur blir det med Lex Maria-anmälningar, då vården anmäler sig själv?

– Det blir en annan sak. I de fallen måste det finnas någon annan som tittar på det.