06 mar 2015 20:25

06 mar 2015 20:25

Essäskrivare kan söka stöd

Regionen kommer att stödja essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik med 500 000 kronor om året. Essäskrivare och kulturjournalister kan söka maximalt 50 000 kronor.

Syftet är att lyfta fram det långsammare, reflekterande och intellektuella samtalet som en nödvändig motkraft för att stärka demokratin.

Fördelningen beslutas av en jury, ansökningstiden sträcker sig från 1 mars till 1 maj och juryns beslut väntas senast 15 juni.

Syftet är att lyfta fram det långsammare, reflekterande och intellektuella samtalet som en nödvändig motkraft för att stärka demokratin.

Fördelningen beslutas av en jury, ansökningstiden sträcker sig från 1 mars till 1 maj och juryns beslut väntas senast 15 juni.