06 mar 2015 20:08

06 mar 2015 20:08

Gymnasiekostnader utreds - igen

Kommunalförbundet tog beslut om en prisnivå för gymnasieutbildningarna men ska fortsätta utreda frågan.

Att få ned priset på gymnasieutbildningarna är ett viktigt mål för kommunalförbundet.

Priserna har ökat, samtidigt som antalet i elevkullarna minskat har gymnasieorganisationerna haft svårt att hänga med i förändringen. Nu bedöms platserna vara i balans med antalet sökande elever, men priserna ökar.

Kommande läsår

Under fredagen tog Skaraborgs kommunalförbund beslut om hur det ska se ut det kommande läsåret.

– Sedan ska vi se på det på nytt, säger ordföranden Katarina Jonsson (M), Skövde.

Inför kommande läsår plockas ett snittpris på utbildningarna fram. Tolv program (fyra i Vara och Lidköping, tre i Falköping och ett i Skövde) undantas. Kommun som tar emot en elev från en annan kommun på de programmen får stå för mellanskillnaden.

– Systemet sätter press på den säljande kommunen att få ned priset på utbildningen. Ekonomiskt gynnar det kommunerna som inte har någon egen gymnasieutbildning, säger Katarina Jonsson.

Ett annat förslag var att i stället räkna bort totalt 33 program. Under styrelsemötet framfördes röster även för det förslaget, som var det beredningsgruppen förordade innan mötet.

– Men gruppen ställde sig bakom beslutet. Beredningstiden har varit kort och det var inga hårda känslor, betonar Katarina Jonsson.

Styrelsen beslöt även att förbundsdirektören, under mötet i maj, ska presentera ett utredningsdirektiv där beskrivningar av ekonomi, kvalitet och struktur finns med. Utredningen ska ske inom ramen för dokumentet Målbild utbildning Skaraborg.

Ungdomarnas bästa

– Vi hade en bra diskussion, alla är inriktade på att göra det här för ungdomarnas bästa, säger Katarina Jonsson.

Ett förslag om att låta en extern utredare göra se över hela gymnasiestrukturen i Skaraborg ströks.

Att få ned priset på gymnasieutbildningarna är ett viktigt mål för kommunalförbundet.

Priserna har ökat, samtidigt som antalet i elevkullarna minskat har gymnasieorganisationerna haft svårt att hänga med i förändringen. Nu bedöms platserna vara i balans med antalet sökande elever, men priserna ökar.

Kommande läsår

Under fredagen tog Skaraborgs kommunalförbund beslut om hur det ska se ut det kommande läsåret.

– Sedan ska vi se på det på nytt, säger ordföranden Katarina Jonsson (M), Skövde.

Inför kommande läsår plockas ett snittpris på utbildningarna fram. Tolv program (fyra i Vara och Lidköping, tre i Falköping och ett i Skövde) undantas. Kommun som tar emot en elev från en annan kommun på de programmen får stå för mellanskillnaden.

– Systemet sätter press på den säljande kommunen att få ned priset på utbildningen. Ekonomiskt gynnar det kommunerna som inte har någon egen gymnasieutbildning, säger Katarina Jonsson.

Ett annat förslag var att i stället räkna bort totalt 33 program. Under styrelsemötet framfördes röster även för det förslaget, som var det beredningsgruppen förordade innan mötet.

– Men gruppen ställde sig bakom beslutet. Beredningstiden har varit kort och det var inga hårda känslor, betonar Katarina Jonsson.

Styrelsen beslöt även att förbundsdirektören, under mötet i maj, ska presentera ett utredningsdirektiv där beskrivningar av ekonomi, kvalitet och struktur finns med. Utredningen ska ske inom ramen för dokumentet Målbild utbildning Skaraborg.

Ungdomarnas bästa

– Vi hade en bra diskussion, alla är inriktade på att göra det här för ungdomarnas bästa, säger Katarina Jonsson.

Ett förslag om att låta en extern utredare göra se över hela gymnasiestrukturen i Skaraborg ströks.