06 mar 2015 07:10

06 mar 2015 07:24

Patienter betygsätter vårdcentraler

Vårdcentralen i Tidan får ett högt patientbetyg.

– Personalen jobbar hårt för att möta olika behov, säger chefen Ami Hertzman.

Vårdcentralen i Tidan, som har drygt 4 000 listade patienter, får högt betyg i en patientenkät för primärvården.

Enheterna bedöms efter åtta olika kriterier i en skala mellan 0 och 100. Tidan ligger extra högt i bemötande (98), tillgänglighet (95), förtroende (94) och om vårdcentralen kan rekommenderas (96).

Snittet på 90,6 är högst bland vårdcentralerna i östra och norra Skaraborg.

– Vi försöker tänka på hur man själv vill bli bemött. Utifrån det gör vi det bästa vi kan, säger Ami Hertzman och tillägger:

– Vi har en fördel av att vara en liten vårdcentral; vi har möjlighet att lära känna våra patienter bättre.

Sjätte enkäten

Det var sjätte gången patienterna fick säga sitt om vårdcentralerna.

Enkäten består av värderande frågor som delas in i åtta indikatorer. Patienterna får tycka till om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om de rekommenderar andra att besöka vårdcentralen.

De som svarar på enkäten får ange omdömet på en skala mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre kvalitet bedöms det vara på vårdcentralen. Samtliga vårdcentraler, både privata som offentliga, i regionen deltog i undersökningen. Svarsfrekvensen var 52,4 procent.

Något lägre

Resultatet för samtliga vårdcentraler i regionen var något lägre under höstens enkät, jämfört med året innan. Snittomdömet hos de som besökt en läkare var 79 och hos de som varit hos en sjuksköterska var siffran 86.

Skillnaden förklaras med att patienter som går på sjuksköterskemottagningar får en bättre relation med sin vårdcentral, än de som gör besök, oftast akuta, hos en läkare.

Vårdcentralen i Tidan, som har drygt 4 000 listade patienter, får högt betyg i en patientenkät för primärvården.

Enheterna bedöms efter åtta olika kriterier i en skala mellan 0 och 100. Tidan ligger extra högt i bemötande (98), tillgänglighet (95), förtroende (94) och om vårdcentralen kan rekommenderas (96).

Snittet på 90,6 är högst bland vårdcentralerna i östra och norra Skaraborg.

– Vi försöker tänka på hur man själv vill bli bemött. Utifrån det gör vi det bästa vi kan, säger Ami Hertzman och tillägger:

– Vi har en fördel av att vara en liten vårdcentral; vi har möjlighet att lära känna våra patienter bättre.

Sjätte enkäten

Det var sjätte gången patienterna fick säga sitt om vårdcentralerna.

Enkäten består av värderande frågor som delas in i åtta indikatorer. Patienterna får tycka till om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om de rekommenderar andra att besöka vårdcentralen.

De som svarar på enkäten får ange omdömet på en skala mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre kvalitet bedöms det vara på vårdcentralen. Samtliga vårdcentraler, både privata som offentliga, i regionen deltog i undersökningen. Svarsfrekvensen var 52,4 procent.

Något lägre

Resultatet för samtliga vårdcentraler i regionen var något lägre under höstens enkät, jämfört med året innan. Snittomdömet hos de som besökt en läkare var 79 och hos de som varit hos en sjuksköterska var siffran 86.

Skillnaden förklaras med att patienter som går på sjuksköterskemottagningar får en bättre relation med sin vårdcentral, än de som gör besök, oftast akuta, hos en läkare.

Vårdcentral Snittomdöme

Närhälsan

Södra Ryd 77

Billingen, Skövde 87,3

Hentorp, Skövde 81,1

Norrmalm, Skövde 87,6

Tidan 90,6

Tibro 64,9

Mösseberg, Falköping 78,8

Oden, Falköping 77

Floby 82,5

Stenstorp 85,6

Mariestad 77

Hjo 82

Karlsborg 76,6

Töreboda 72,4

Gullspång 86,9

Tidaholm 76,3

Götene 68,6

Privata

Allemanshälsan, Sde 85,5

Skagern, Gullspång 88,1

Vårdcentralen City, Sde 68,5

Vårdcentralen Centrum, Sde 82,1

Hälsocentralen, Hjo 79

Kurhälsan, Falk. 77,8

Centralhälsan, Falk 81,9

Hälsocentralen, Tibro 80,6

Avonova Mariestad 72,9

Avonova Götene 72,3

Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.