09 mar 2015 05:00

09 mar 2015 08:10

Ungdomsmottagningar ska bli mer jämlika

Skaraborg bildar modell när regionens ungdomsmottagningar ska bli jämlika.
– Den modellen är en bra grund, säger Ingrid Nielsen vid regionens hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Förra veckan tog regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, beslut om att ungdomsmottagningarna i Västra Götaland ska bli mer jämlika och ha en liknande struktur. Arbetssättet som finns i Skaraborg kommer att bilda modell för hur det ska se ut i hela regionen.

– Det kommer att bli lokala anpassningar, men nu finns det något att utgå från, säger Ingrid Nielsen vid hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Tre nivåer

Skaraborgsmodellen, där samtliga mottagningar ingår i samma organisation, bygger på tre nivåer.

Huvudmottagningarna (Lidköping och Skövde) har öppet fem dagar i veckan och är bemannade med psykolog, läkare, barnmorska och kurator. Där kan även andra yrkeskategorier finnas.

Basmottagningarna har öppet tre dagar i veckan, är bemannade av barnmorska samt kurator, och har tillgång till psykolog och läkare, samt övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningarna.

Närmottagningarna har öppet en dag i veckan och bemannas av kurator och barnmorska. De har tillgång till resurser från de övriga mottagningarna.

– Vi säkrar att ungdomarna kan få hjälp en gång i veckan. Vid behov går det att få hjälp via telefon under hela veckan, eller på någon av de andra mottagningarna, säger Pia Gustafsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skaraborg.

Samma kompetens

De flesta av ungdomarna besöker mottagningen, som drivs i samverkan med kommunerna, i hemkommunen, men det är fritt att åka till andra ställen för de som vill.

– Men de ska inte behöva resa; med den här modellen kan ungdomarna få tillgång till samma kompetens oavsett var de bor. Vi kan fördela resurserna och hjälpa enheterna, säger Pia Gustafsson.

Mottagningarna är till för ungdomar mellan 13 och 24 år. I hela Västra Götaland finns det 236 535 ungdomar i målgruppen och två tredjedelar finns utanför Göteborg. Riktlinjerna på hur en ungdomsmottagning ska vara finns sedan länge framtaget av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM, och anger vilken bemanning som ska finnas.

Nu tar regionen ytterligare ett steg.

– Det har skett en utveckling av mottagningarna. Det är viktigt att möta ungdomarna tidigt, så att de inte i onödan behöver gå vidare till nästa nivå i vårdkedjan, säger Ingrid Nielsen.

Pia Gustafsson:

– Vi har haft den här modellen under tre-fyra år. Det fungerar bra, men vi är tighta; systemet är sårbart och vi skulle behöva lite mer resurser.

Översyn

Regionen kommer att skjuta till nio miljoner till verksamheterna i Västra Götaland, men hur mycket som hamnar i Skaraborg är inte klart.

– När det är klart ska vi se över hur vi ska fördela resurserna, säger Pia Gustafsson.

Förra veckan tog regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, beslut om att ungdomsmottagningarna i Västra Götaland ska bli mer jämlika och ha en liknande struktur. Arbetssättet som finns i Skaraborg kommer att bilda modell för hur det ska se ut i hela regionen.

– Det kommer att bli lokala anpassningar, men nu finns det något att utgå från, säger Ingrid Nielsen vid hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Tre nivåer

Skaraborgsmodellen, där samtliga mottagningar ingår i samma organisation, bygger på tre nivåer.

Huvudmottagningarna (Lidköping och Skövde) har öppet fem dagar i veckan och är bemannade med psykolog, läkare, barnmorska och kurator. Där kan även andra yrkeskategorier finnas.

Basmottagningarna har öppet tre dagar i veckan, är bemannade av barnmorska samt kurator, och har tillgång till psykolog och läkare, samt övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningarna.

Närmottagningarna har öppet en dag i veckan och bemannas av kurator och barnmorska. De har tillgång till resurser från de övriga mottagningarna.

– Vi säkrar att ungdomarna kan få hjälp en gång i veckan. Vid behov går det att få hjälp via telefon under hela veckan, eller på någon av de andra mottagningarna, säger Pia Gustafsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skaraborg.

Samma kompetens

De flesta av ungdomarna besöker mottagningen, som drivs i samverkan med kommunerna, i hemkommunen, men det är fritt att åka till andra ställen för de som vill.

– Men de ska inte behöva resa; med den här modellen kan ungdomarna få tillgång till samma kompetens oavsett var de bor. Vi kan fördela resurserna och hjälpa enheterna, säger Pia Gustafsson.

Mottagningarna är till för ungdomar mellan 13 och 24 år. I hela Västra Götaland finns det 236 535 ungdomar i målgruppen och två tredjedelar finns utanför Göteborg. Riktlinjerna på hur en ungdomsmottagning ska vara finns sedan länge framtaget av Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM, och anger vilken bemanning som ska finnas.

Nu tar regionen ytterligare ett steg.

– Det har skett en utveckling av mottagningarna. Det är viktigt att möta ungdomarna tidigt, så att de inte i onödan behöver gå vidare till nästa nivå i vårdkedjan, säger Ingrid Nielsen.

Pia Gustafsson:

– Vi har haft den här modellen under tre-fyra år. Det fungerar bra, men vi är tighta; systemet är sårbart och vi skulle behöva lite mer resurser.

Översyn

Regionen kommer att skjuta till nio miljoner till verksamheterna i Västra Götaland, men hur mycket som hamnar i Skaraborg är inte klart.

– När det är klart ska vi se över hur vi ska fördela resurserna, säger Pia Gustafsson.