10 mar 2015 13:27

10 mar 2015 13:28

Regionen inrättar tillfällig funktion för vårdgivare

Den nya patientlagen orsakar en massa frågor.

Även för de som utför vården och regionen har inrättat en tillfällig tjänst.

Vid årsskiftet trädde den nya patientlagen i kraft.

Patienter som har frågor kan i första hand till internetsajten 1177.se eller sin vårdgivare (exempelvis sjukhus eller vårdcentral).

För de frågor som vårdgivarna har finns det sedan 1 februari en regional funktion. Två timmar per dag, måndag till torsdag, sitter en medarbetare och svarar på frågor om den nya lagen. Det kompletteras med en telefonsvarare och en e-postadress.

Staffan Cavefors, vid regionens hälso- och sjukvårdsavdelning, betonar att lösningen är tillfällig.

– Under tiden de olika förvaltningarna utökar sina kunskaper ska det finnas ett ställe där man vet lite mer. Det är viktigt att ha en samlad kunskap; vi får även frågor från andra landsting.

Vilka frågor är vanligast?

– Det blir många frågor om att vissa patienter har rätt till en ny medicinsk bedömning i ett annat landsting eller region. Exakt vad som menas med samtycke och delaktighet är också frågeställningar som förekommer.

Att en patient kan lista sig på vilken vårdcentral som helst i landet kan också ställa till problem.

– En sådan patient har rätt till samma vård, men prioriteras medicinskt. Däremot har inte landstingen samma system, säger Staffan Cavefors.

De olika förvaltningarna, exempelvis Skaraborgs sjukhus, har egna kontaktfunktioner för frågor kring patientlagen.

Vid årsskiftet trädde den nya patientlagen i kraft.

Patienter som har frågor kan i första hand till internetsajten 1177.se eller sin vårdgivare (exempelvis sjukhus eller vårdcentral).

För de frågor som vårdgivarna har finns det sedan 1 februari en regional funktion. Två timmar per dag, måndag till torsdag, sitter en medarbetare och svarar på frågor om den nya lagen. Det kompletteras med en telefonsvarare och en e-postadress.

Staffan Cavefors, vid regionens hälso- och sjukvårdsavdelning, betonar att lösningen är tillfällig.

– Under tiden de olika förvaltningarna utökar sina kunskaper ska det finnas ett ställe där man vet lite mer. Det är viktigt att ha en samlad kunskap; vi får även frågor från andra landsting.

Vilka frågor är vanligast?

– Det blir många frågor om att vissa patienter har rätt till en ny medicinsk bedömning i ett annat landsting eller region. Exakt vad som menas med samtycke och delaktighet är också frågeställningar som förekommer.

Att en patient kan lista sig på vilken vårdcentral som helst i landet kan också ställa till problem.

– En sådan patient har rätt till samma vård, men prioriteras medicinskt. Däremot har inte landstingen samma system, säger Staffan Cavefors.

De olika förvaltningarna, exempelvis Skaraborgs sjukhus, har egna kontaktfunktioner för frågor kring patientlagen.