10 mar 2015 17:56

10 mar 2015 17:56

Vårdcentral får Ivo-kritik

IVO-BESLUT

En man från Värmland fick en ändrad ordination av antibiotika mot sin lunginflammation, men blev sämre och en vårdcentral i norra Skaraborg skickade en akutremiss till Karlskoga lasarett, som var närmare hemorten. Patienten ville åka hem innan, vilket inte ifrågasattes av läkaren.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gav vårdcentralen kritik. Ivo menar att distriktsläkaren brustit i bedömningen samt varit otydlig angående transporten, då patienten fick åka i en privatbil utan medicinsk övervakning trots nedsatt syremättnad och försämrat allmäntillstånd.

Patienten, som blev betydligt sämre under tiden på lasarettet, anmälde även det till Ivo men i det fallet blev det inget kritik. Personalen hade inte brustit i sitt yrkesutövande.

En man från Värmland fick en ändrad ordination av antibiotika mot sin lunginflammation, men blev sämre och en vårdcentral i norra Skaraborg skickade en akutremiss till Karlskoga lasarett, som var närmare hemorten. Patienten ville åka hem innan, vilket inte ifrågasattes av läkaren.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gav vårdcentralen kritik. Ivo menar att distriktsläkaren brustit i bedömningen samt varit otydlig angående transporten, då patienten fick åka i en privatbil utan medicinsk övervakning trots nedsatt syremättnad och försämrat allmäntillstånd.

Patienten, som blev betydligt sämre under tiden på lasarettet, anmälde även det till Ivo men i det fallet blev det inget kritik. Personalen hade inte brustit i sitt yrkesutövande.