11 mar 2015 17:02

11 mar 2015 17:02

Sms-livräddare på försök

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen går vidare med angeläget projekt

Regionen satsar 2,2 miljoner för att utveckla systemet med sms-livräddare.

Det finns ett beslut om att utreda införandet av sms-livräddning, där personer som utbildats kan larmas via ett sms om någon i närheten drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Studie

Nu går regionen vidare och ska tillsammans med landstinget i Stockholm, där modellen funnits några år, och Region Skåne delta i en studie där även larmning av personer som kan bistå med defibrillator ingår. Studien beräknas pågå i tre år och kostar 2,2 miljoner kronor.

– Sedan får vi se hur går vidare, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

En tidigare studie som gjorts i Stockholm visade att i 45 procent av fallen var en frivillig livräddare på plats före den sjukvårdspersonal som larmats. En motion av Magnus Berntsson (KD) ligger till grund för projektet i Västra Götaland.

Närsjukvård

Den tidigare ledningen avsatte pengar för att stärka närsjukvården. Under onsdagsmötet fördelade HSS en del av pengarna. Sju miljoner går till västra Skaraborg för fortsatt utveckling av modellen med närvård som finns sedan en tid. Pengarna ska gå till tre projektledare och två specialistteam.

En grund för att få medel var att insatserna ska vara i linje med jobbet som görs i västra Skaraborg.

Förtydligande

HSS tog ett förtydligande beslut om att barn till EU-migranter har rätt till nödvändig vård, även om föräldrarna saknar betalningsförmåga.

Vänsterpartiet, som hävdar att det finns risk att de aktuella barnen blir utan vård, yrkade på återremiss men var ensamt om det.

Det finns ett beslut om att utreda införandet av sms-livräddning, där personer som utbildats kan larmas via ett sms om någon i närheten drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Studie

Nu går regionen vidare och ska tillsammans med landstinget i Stockholm, där modellen funnits några år, och Region Skåne delta i en studie där även larmning av personer som kan bistå med defibrillator ingår. Studien beräknas pågå i tre år och kostar 2,2 miljoner kronor.

– Sedan får vi se hur går vidare, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

En tidigare studie som gjorts i Stockholm visade att i 45 procent av fallen var en frivillig livräddare på plats före den sjukvårdspersonal som larmats. En motion av Magnus Berntsson (KD) ligger till grund för projektet i Västra Götaland.

Närsjukvård

Den tidigare ledningen avsatte pengar för att stärka närsjukvården. Under onsdagsmötet fördelade HSS en del av pengarna. Sju miljoner går till västra Skaraborg för fortsatt utveckling av modellen med närvård som finns sedan en tid. Pengarna ska gå till tre projektledare och två specialistteam.

En grund för att få medel var att insatserna ska vara i linje med jobbet som görs i västra Skaraborg.

Förtydligande

HSS tog ett förtydligande beslut om att barn till EU-migranter har rätt till nödvändig vård, även om föräldrarna saknar betalningsförmåga.

Vänsterpartiet, som hävdar att det finns risk att de aktuella barnen blir utan vård, yrkade på återremiss men var ensamt om det.