12 mar 2015 15:01

12 mar 2015 15:01

Han blir ny ambulanschef

Hans Halén blir ny chef för ambulansen och akuten vid Skaraborgs sjukhus.

Halén, som tidigare har varit områdeschef vid Skas och bland annat haft ansvaret för vuxenpsykiatrin, tillträder sin tjänst i början av april.

Han blir chef för verksamhetsområde M4, vilket omfattar akutmottagningen Skas i Skövde, ambulansverksamheten och akutvårdsavdelningen.

– Det finns massor av kompetens och erfarenhet i verksamhetsområdet. Det första jag kommer att lägga tid på är att lyssna och lära, säger Halén i ett pressmeddelande.

Just kompetensförsörjningen ser han som den största utmaningen. Nyrekrytering är viktigt men att få den befintliga personalen att trivas och utvecklas är prioriterat.

Hans Halén efterträder Elisabeth Hellström som kommer att vara med i planeringen och utformningen av den nya akutmottagningen vid Skas i Skövde.

Halén, som tidigare har varit områdeschef vid Skas och bland annat haft ansvaret för vuxenpsykiatrin, tillträder sin tjänst i början av april.

Han blir chef för verksamhetsområde M4, vilket omfattar akutmottagningen Skas i Skövde, ambulansverksamheten och akutvårdsavdelningen.

– Det finns massor av kompetens och erfarenhet i verksamhetsområdet. Det första jag kommer att lägga tid på är att lyssna och lära, säger Halén i ett pressmeddelande.

Just kompetensförsörjningen ser han som den största utmaningen. Nyrekrytering är viktigt men att få den befintliga personalen att trivas och utvecklas är prioriterat.

Hans Halén efterträder Elisabeth Hellström som kommer att vara med i planeringen och utformningen av den nya akutmottagningen vid Skas i Skövde.