12 mar 2015 19:00

12 mar 2015 19:00

LRF Mjölk vill underlätta för lantbrukarna

Ändrad beteslagstiftning skulle ge billigare mjölk.

– Vi vill modernisera lagstiftningen, säger Jonas Karlgren, chef för LRF Mjölk.

LRF Mjölks utspel om en moderniserad lagstiftning har gett eko i landet. Det tolkades i vissa medier som att LRF:s intresseorganisation ville ta bort kravet på att kor ska beta utomhus.

– Så är det inte. Däremot vill vi modernisera lagstiftningen och bland annat titta på hur administration och dokumentation kan förenklas. Vi diskuterar med Jordbruksverket om vad det kan göra inom sitt mandat, säger Jonas Karlgren.

Han nämner betesplanen, dokumentationen där det framgår på individnivå när djuren hålls på bete, som ett exempel på något som kan förändras.

Enligt en beräkning från Jordbruksverket skulle mjölken bli billigare med en moderniserad lagstiftning. Genom att lämna över mer ansvar åt bönderna skulle mjölken bli cirka 25 öre billigare per liter, men beloppet varierar utifrån de lokala förutsättningarna.

Karlgren ser ingen fara för djurvälfärden om lagstiftningen ändras:

– I en enkät som gjorde 2013 svarade 86 procent av lantbrukarna att de skulle ha djuren på bete minst lika mycket, även om lagen ändras.

Förenkling

Mjölkbonden Ulf Claesson, Falköping, som är styrelseledamot i Svensk Mjölk, skulle inte ha något emot en förenkling av lagstiftningen. Han har mellan 80 och 90 kor i lösdrift och betonar att ibland trivs de bäst inomhus, även på sommaren.

– När det är som varmast och alltför blött och kladdigt, stannar korna helst inne. De tycker att det är bäst att vara ute på nätterna, säger Claesson och tillägger:

– De som har en modern ladugård har inga problem med den biten. Bekymret är de kostallar där djuren står uppbundna. Där gör lagen nytta, även om den bör bli mer modern.

Paul Christensson, avgående ordförande för LRF Västra Götaland, varnar för konsekvenserna med en åldersstigen lagstiftning:

– I dag har vi en väldigt stor andel av korna som går i lösdrift. När lagen skrevs stod de flesta korna uppbundna.

LRF Mjölks utspel om en moderniserad lagstiftning har gett eko i landet. Det tolkades i vissa medier som att LRF:s intresseorganisation ville ta bort kravet på att kor ska beta utomhus.

– Så är det inte. Däremot vill vi modernisera lagstiftningen och bland annat titta på hur administration och dokumentation kan förenklas. Vi diskuterar med Jordbruksverket om vad det kan göra inom sitt mandat, säger Jonas Karlgren.

Han nämner betesplanen, dokumentationen där det framgår på individnivå när djuren hålls på bete, som ett exempel på något som kan förändras.

Enligt en beräkning från Jordbruksverket skulle mjölken bli billigare med en moderniserad lagstiftning. Genom att lämna över mer ansvar åt bönderna skulle mjölken bli cirka 25 öre billigare per liter, men beloppet varierar utifrån de lokala förutsättningarna.

Karlgren ser ingen fara för djurvälfärden om lagstiftningen ändras:

– I en enkät som gjorde 2013 svarade 86 procent av lantbrukarna att de skulle ha djuren på bete minst lika mycket, även om lagen ändras.

Förenkling

Mjölkbonden Ulf Claesson, Falköping, som är styrelseledamot i Svensk Mjölk, skulle inte ha något emot en förenkling av lagstiftningen. Han har mellan 80 och 90 kor i lösdrift och betonar att ibland trivs de bäst inomhus, även på sommaren.

– När det är som varmast och alltför blött och kladdigt, stannar korna helst inne. De tycker att det är bäst att vara ute på nätterna, säger Claesson och tillägger:

– De som har en modern ladugård har inga problem med den biten. Bekymret är de kostallar där djuren står uppbundna. Där gör lagen nytta, även om den bör bli mer modern.

Paul Christensson, avgående ordförande för LRF Västra Götaland, varnar för konsekvenserna med en åldersstigen lagstiftning:

– I dag har vi en väldigt stor andel av korna som går i lösdrift. När lagen skrevs stod de flesta korna uppbundna.

Beteslagen

”Djuren ska hållas på bete i minst 3 månader under perioden 1 april–31 oktober. Perioden ska vara sammanhängande i tre månader varav minst 2 månader ska infalla under 15 maj-15 september.”

Källa: Jordbruksverket