12 mar 2015 09:14

12 mar 2015 09:14

"Vi har en budget som ska hållas"

SKARABORG: Nämndordföranden vill inte prata om centralisering

Hälso- och sjukvårdsnämnderna föreslås bli av med sitt egna kapital.

– Ambitionen är att budgeten ska gå ihop, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i den östra nämnden.

Sedan årsskiftet är regionen uppdelad i fem nämndområden. De olika nämnderna får en summa pengar som används till sjukvård för invånarna.

Tidigare, då det var tolv nämndområden, hade varje nämnd ett eget kapital. Storleken varierade, från noll för området Norra Bohuslän till 84,3 för Göteborg Centrum/Väster. För de två nämnderna som fanns i Skaraborg handlade det om drygt 100 miljoner. Pengarna var främst en buffert för oförutsedda utgifter.

403,7 miljoner

Nu ska den försvinna och pengarna återförs till moderförvaltningen. Totalt handlar det om 403,7 miljoner kronor. Ägarutskottets beslut ska visserligen behandlas i regionstyrelsen och regionfullmäktige, men det lär bli så.

Gunilla Druve Jansson (C) ser det inte som en centralisering, utan menar att nämnden har en budget som ska hållas.

– Budgeten för 2015 ligger på 4,7 miljarder, jämfört med 2014 är det en ökning med 235 miljoner. Det är alltid en trygghet att ha extra pengar men vi måste ändå gå till regionstyrelsen om vi vill använda det egna kapitalet. Skulle inte budgeten hålla får vi ju ändå vända oss dit. Sedan kanske det inte spelar någon roll vilken regional plånbok pengarna finns i, säger hon.

Ökar pressen på er?

– Nej, vi vill förbättra det vi kan med de pengar vi har.

Sedan årsskiftet är regionen uppdelad i fem nämndområden. De olika nämnderna får en summa pengar som används till sjukvård för invånarna.

Tidigare, då det var tolv nämndområden, hade varje nämnd ett eget kapital. Storleken varierade, från noll för området Norra Bohuslän till 84,3 för Göteborg Centrum/Väster. För de två nämnderna som fanns i Skaraborg handlade det om drygt 100 miljoner. Pengarna var främst en buffert för oförutsedda utgifter.

403,7 miljoner

Nu ska den försvinna och pengarna återförs till moderförvaltningen. Totalt handlar det om 403,7 miljoner kronor. Ägarutskottets beslut ska visserligen behandlas i regionstyrelsen och regionfullmäktige, men det lär bli så.

Gunilla Druve Jansson (C) ser det inte som en centralisering, utan menar att nämnden har en budget som ska hållas.

– Budgeten för 2015 ligger på 4,7 miljarder, jämfört med 2014 är det en ökning med 235 miljoner. Det är alltid en trygghet att ha extra pengar men vi måste ändå gå till regionstyrelsen om vi vill använda det egna kapitalet. Skulle inte budgeten hålla får vi ju ändå vända oss dit. Sedan kanske det inte spelar någon roll vilken regional plånbok pengarna finns i, säger hon.

Ökar pressen på er?

– Nej, vi vill förbättra det vi kan med de pengar vi har.