16 mar 2015 12:54

16 mar 2015 17:13

Ortopedkliniken anmäls

SKARABORG: Ansträngt läge Skas rapporteras till Arbetsmiljöverket

Ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde anmäls till Arbetsmiljöverket.

Anmälan, som är anonym, beskriver arbetssituationen på ortopedkliniken i Skövde som ansträngd. Det är obalans mellan resurser och uppgifter, vilket lett till en stark stress bland medarbetarna på kliniken.

I anmälan beskrivs konflikter mellan olika grupper, rädsla, gräl på möten och andra problem som bland annat lett till sjukskrivningar och att personal slutat.

– Den otroligt spända stämningen på kliniken gör att säkerheten för patienterna äventyras, skrivs det i anmälan.

Verksamhetschefen Niklas Johansson har inte sett anmälan, har svårt att uttala sig om detaljer men bekräftar att läget är ansträngt.

Största allvar

– Självklart tar vi en anmälan på största allvar. Vi jobbar redan med problemen och det är viktigt att få en bra arbetsmiljö, säger Niklas Johansson.

Hur många läkare är sjukskrivna?

– Just nu är två läkare sjukskrivna.

Anmälaren skriver att 21 sjuksköterskor, av cirka 27 tjänster, slutat de senaste åren.

– Siffran låter hög. För några år sedan gjorde vi en vårdplatsreducering; då slutade ett antal sjuksköterskor. Nu jobbar vi för att öppna upp ett antal platser igen, säger Niklas Johansson.

Arbetsmiljöverket

Pia Lindqvist vid Arbetsmiljöverket betonar att det ät total sekretess för egna anmälningar från arbetstagare. Den aktuella anmälan angående ortopeden på Skaraborgs sjukhus kommer att granskas som alla andra anmälningar.

– Vi tittar på den, sedan är det en prioriteringsfråga, säger Pia Lindqvist.

Anmälan, som är anonym, beskriver arbetssituationen på ortopedkliniken i Skövde som ansträngd. Det är obalans mellan resurser och uppgifter, vilket lett till en stark stress bland medarbetarna på kliniken.

I anmälan beskrivs konflikter mellan olika grupper, rädsla, gräl på möten och andra problem som bland annat lett till sjukskrivningar och att personal slutat.

– Den otroligt spända stämningen på kliniken gör att säkerheten för patienterna äventyras, skrivs det i anmälan.

Verksamhetschefen Niklas Johansson har inte sett anmälan, har svårt att uttala sig om detaljer men bekräftar att läget är ansträngt.

Största allvar

– Självklart tar vi en anmälan på största allvar. Vi jobbar redan med problemen och det är viktigt att få en bra arbetsmiljö, säger Niklas Johansson.

Hur många läkare är sjukskrivna?

– Just nu är två läkare sjukskrivna.

Anmälaren skriver att 21 sjuksköterskor, av cirka 27 tjänster, slutat de senaste åren.

– Siffran låter hög. För några år sedan gjorde vi en vårdplatsreducering; då slutade ett antal sjuksköterskor. Nu jobbar vi för att öppna upp ett antal platser igen, säger Niklas Johansson.

Arbetsmiljöverket

Pia Lindqvist vid Arbetsmiljöverket betonar att det ät total sekretess för egna anmälningar från arbetstagare. Den aktuella anmälan angående ortopeden på Skaraborgs sjukhus kommer att granskas som alla andra anmälningar.

– Vi tittar på den, sedan är det en prioriteringsfråga, säger Pia Lindqvist.